ZORLU ENERJİ HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI


Enerji Depolama Projesine AB Desteği

Zorlu Enerji, AB’nin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan Horizon 2020 kapsamındaki GeoSmart projesinden, enerji depolama alanında yapılacak çalışmalar için Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali ile fon almaya hak kazandı. Zorlu Enerji, 2018 yılında da GECO (Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü) projesi ile Horizon 2020 programından hibe desteği almıştı.

Fon almaya hak kazanan 19 kuruluştan biri


Türkiye’nin yerli ve yenilebilir enerji alanındaki öncü şirketlerinden Zorlu Enerji, Avrupa Birliği tarafından Horizon 2020 Programı kapsamında yürütülen GeoSmart projesinden fon almaya hak kazanan 8 ülkedeki 19 partner kuruluştan biri oldu. Elektrik şebeke arz güvenliğinin sağlanması, ihtiyaç fazlası durumlarda enerjinin depolanması ve elektrik üretim sistemleri ile bölgesel ısıtma sistemlerinin eş zamanlı olarak uyum içerisinde çalışabilmesini amaçlayan proje kapsamında Kızıldere 1 Santrali, Belçika Belmatt sahası ile birlikte iki demo sahasından biri olmayı başardı.


Günümüzde enerji sektöründe, enerjinin üretimi kadar, depolanması ve verimli kullanımı da küresel ölçekte tartışılan bir konu. Sektöründe, faaliyette bulunduğu tüm alanlarda örnek iş yapış biçimi ve teknolojiyi sürekli takip ederek yenilikleri tesislerine entegre etmesiyle örnek ve öncü olan Zorlu Enerji, Kızıldere 1 Jeotermal Santrali’nde enerji depolama alanında yapılacak çalışmalar için, Horizon 2020 Programı kapsamındaki GeoSmart Projesi’ne dahil oldu. Söz konusu proje, yüksek performanslı yenilenebilir enerji teknolojilerinin Birleşik Isı-Güç (CHP) tesislerine uygulanmasını ve üretilen enerjinin bir süre depolanmasını amaçlıyor.


GeoSmart Projesi’nden fon almaya hak kazanan Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali, birleşik ısı ve güç santrali olma özelliğiyle elektrik üretirken, aynı zamanda çevrimden arta kalan jeotermal akışkanlarla bulunduğu Sarayköy ilçesinin ısı ihtiyacını da karşılıyor. GeoSmart Projesi için belirlenen 20 milyon euro tutarındaki bütçenin yaklaşık 900 bin avrosu Kızıldere 1 Santrali’ne aktarılacak. Kalan bütçe ise 8 farklı ülkede 19 ayrı partner arasında dağıtılacak. Alınan fon ile gerçekleştirilecek projeyle Kızıldere 1, sektör için global ölçekte demo santrallerden biri olacak. Nisan ayında koordinasyon çalışmaları başlayacak proje, 18 ay sonra saha uygulamaları aşamasına geçecek ve 4 yıl içinde tamamlanacak.

GeoSmart Projesi için belirlenen 20 milyon euro tutarındaki bütçenin yaklaşık 900 bin avrosu Kızıldere 1 Santrali’ne aktarılacak. Kalan bütçe ise 8 farklı ülkede 19 ayrı partner arasında dağıtılacak.

Horizon 2020 destekli bir başka proje:
GECO

Zorlu Enerji’nin Horizon 2020 Programı kapsamında geçtiğimiz yıl hibe desteği aldığı GECO (Geothermal Gas Emmisson Control - Jeotermal Gaz Emisyonlarının Kontrolü) projesi ise, jeotermal sahalarda sürdürülebilirliğin sağlanması için karbondioksit ve benzeri gazların bertaraf edilerek emisyonların sıfıra indirilmesini hedefliyor. Bu amaç doğrultusunda uluslararası saha uygulamalarının yapılması, bilgi birikimi ve tecrübe aktarımı sağlanmasını amaçlayan projede Türkiye’den sadece Zorlu Enerji ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer aldı. Bu alandaki başarılı çalışmaları göz önünde bulundurarak GECO projesine kabul edilen Zorlu Enerji, jeotermal alanında sahip olduğu deneyim ve AR-GE kaynaklarıyla projeye katkıda bulunacak.


GECO projesinin uygulamadaki ilk adımları, projede yer alan ekiplerin Kızıldere Jeotermal Santrali’ni ziyaret etmesiyle atıldı. İzlanda, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya ve Türkiye’den katılım sağlayan sektör profesyonelleri ve akademisyenlerin Kızıldere 1 ve Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrallerine yaptığı ziyaret sırasında, Türkiye’nin en önemli jeotermal kaynaklarına sahip olan bölgesi tanıtıldı. Bu saha ziyaretiyle projenin Türkiye sahasındaki uygulamalarıyla ilgili analiz, ölçüm ve dizayn çalışmaları başlatılmış oldu.

Horizon 2020 nedir?

Güvenilir, temiz ve verimli enerjiye yönelik olarak global anlamda örnek olabilecek projelere 5,9 milyar euro’luk fon ayıran Horizon 2020, AB’nin en büyük bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon hibe pogramı. 2014-2020 yılları arasını kapsayan Horizon 2020, özel sektörün enerjide verimlilik süreçlerine dahil olmasını ve uluslararası ortaklıklar yoluyla geleceğin teknolojilerine yön vermeyi hedefliyor. Program, Avrupa'nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB'nin işbirliği yaptığı ülkelerle farklı alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütülüyor.