Akıllı Hayat Mimarları
buluştu

Zorlu Grubu’nun sürdürülebilirlik yaklaşımının paylaşıldığı Akıllı Hayat 2030 Buluşması, Akıllı Hayat Mimarları ve yeni sürdürülebilirlik elçilerinin katılımıyla 22 Şubat günü Zorlu PSM’de gerçekleştirildi.

Daha iyi bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünya hayalini “Akıllı Hayat 2030” vizyonuyla destekleyen Zorlu Holding, sürdürülebilirlik hedeflerine giden yolu döşeyecek olan Akıllı Hayat Mimarları ile Akıllı Hayat Elçileri’ni 22 Şubat günü Zorlu PSM’de bir araya getirdi. Akıllı Hayat 2030’a dair bilgi paylaşımının yapıldığı buluşma, aynı zamanda katılımcılara farklı şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde geliştirdikleri iyi örnekleri dinleme fırsatı da sundu. Konuşma ve sunumların ardından katılımcılarla bir workshop gerçekleştirildi.

Daha iyi bir geleceğin mimarları

Sürdürülebilirlik Komitesi’ne destek olmak üzere faaliyet gösteren 7 farklı çalışma grubunda yer alan 120 “Akıllı Hayat Mimarı”, Zorlu Grubu’nun daha iyi bir gelecek yaratma adına attığı adımların yapı taşlarını oluşturuyor. Onlara, yakın zamanda 30 tutkulu Akıllı Hayat Elçisi’nin de katılmasıyla sürdürülebilirlik çalışmaları daha da güç kazandı. Sürdürülebilirlik elçilerinin önümüzdeki dönemde kurum içinde farklı projelere dahil olmasıyla, Akıllı Hayat 2030 daha da hız kazanacak.


“Akıllı Hayat Mimarları”nın adı, Grigory Petrov’un “Beyaz Zambaklar Ülkesi” kitabında anlatılan etkileyici yeniden doğuş hikâyesine anlamlı bir gönderme yapıyor. 20. yüzyılın en çok okunan yapıtlarından biri olan, Atatürk’ün de çok sevdiği ve okul müfedatına alınmasını istediği Beyaz Zambaklar Ülkesi, yoksul ve esaret altındaki Finlandiya halkının tüm dünyaya örnek teşkil eden mücadelesini konu alıyor. Bir avuç insanın önderliğinde, toplumun her kesiminden insanın omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, ülkeleri Finlandiya’yı geri kalmışlıktan kurtarmak için gösterdikleri çaba, başka uluslar kadar bireylere ve şirketlere de ilham veriyor.


Akıllı Hayat Mimarları da, Beyaz Zambaklar Ülkesi’ndeki önderler gibi, daha iyi bir gelecek adına sahiplendikleri hedeflerin öncülüğünü ve mimarlığını yaparak, Zorlu Grubu’nun tüm çalışanlarına ilham verecekler. Gelecekte tekrarlanacak olan Akıllı Hayat 2030 Buluşmaları da, sürdürülebilirlik yolunda gerçekleştirilen heyecan verici çalışmalar ve sağlanan ilerlemelerle, Zorlu ailesi için bir motivasyon kaynağı olacak.

İlk buluşmanın ardından…

Akıllı Hayat 2030 Buluşması, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül ve Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Ardından İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı ve Garanti Bankası Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin; P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu ve BASF Türk Kimya Genel Müdürü Rami Atikoğlu’nun katılımıyla düzenlenen panelde, farklı sürdürülebilirlik uygulamalarından örnekler ele alındı.

Buluşmaya katılan sürdürülebilirlik elçileri, konferansın devamında Expanscience Laboratories Genel Müdürü Fikret Baltaoğlu’nun konuşmasını ve “Bizden Hikâyeler” bölümünde Zorlu Enerji, Vestel ve Zorlu Tekstil’in sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarını içeren sunumlarını dinleme fırsatı buldular. Akıllı Hayat 2030 Buluşması, öğleden sonra gerçekleştirilen workshop ile sona erdi.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül


“İş dünyasında her kavramın, yaklaşımın ve kurumun ancak sürdürülebilir olduğunda varlığını güçlendirerek devam edebileceği bir dönemden geçiyoruz. Bu farkındalıkla başladığımız ve adını Akıllı Hayat 2030 koyduğumuz sürdürülebilirlik yolculuğunda, üstlendiğiniz değerli görevler ve çalışmalarınız için çok teşekkür ediyorum. Grubumuza bu önemli yolculukta başarılar diliyorum.”

"Günümüzde şirketler finansal performanslarının yanı sıra sürdürülebilirlik performansları da dikkate alınarak değerlendiriliyorlar."

Hedeflerimize “ilham vererek, güç katarak, birlikte yaparak” hep birlikte ulaşacağız.”

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu


“İhtiyaç duyduğumuz küresel değişimin merkezinde iş dünyası yer almalı ve yeni finansman modelleri benimsemeli. Zorlu Holding, her zaman ekonomi, toplum ve çevre için değer yaratan bir şirketler topluluğu oldu. Bu nedenle de Akıllı Hayat 2030, bizim için geçmişten süre gelen bir yolculuk… Akıllı Hayat 2030’da Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde çalışanlar, çevre ve toplum için 2022 ve 2030 alt hedefleri oluşturduk. Hedeflerimize “ilham vererek, güç katarak, birlikte yaparak” hep birlikte ulaşacağız.”

Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal


“Grubumuzun önümüzdeki 12 yılını şekillendirecek “Akıllı Hayat 2030” için yaklaşık 3 yıldır çalışıyoruz. Sürdürülebilirliği merkeze alan Akıllı Hayat 2030’u, Grubumuzun uzun vadeli yönetim stratejisine, iş politikası ve süreçlerine dahil etme yolunda önemli adımlar atıyoruz. “Çevre” ve “Toplum” ile birlikte “Çalışanlar” bu süreçte taşıyıcı gücümüz olacak. Bu işe mimarlık etmek, elçiliğini yapmak üzere seçilmiş 120 arkadaşımızı “Akıllı Hayat Mimarları” olarak tanımlıyoruz. Bu arkadaşlarımız, sürdürülebilirliğin 30 bin kişilik Zorlu Grubu’nun tamamına yayılmasında önemli rol üstlenecek. Onları bu konuda eğitimlerle, etkinliklerle ve mentorluklarla destekliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde çok yakında Akıllı Hayat Akademisi (AHA) adını verdiğimiz bir eğitim programını hayata geçireceğiz.”

“Genetik kodlarımızda yer alan “akıllı” ve “toplumsal değer yaratma” odaklı yaklaşıma bugün Akıllı Hayat 2030 ile hayat veriyoruz ve Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni (SKH) kendimize rehber olarak alıyoruz.”

“BM’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin tamamına ulaşabilmek için her yıl 7 trilyon dolar yatırım yapılması gerekiyor. Mevcut ekonomik koşullarda 2.5 trilyon dolarlık kaynak açığı var.”

İş Dünyası ve SKD Başkanı Ebru Dildar Edin


"SKD Türkiye olarak, temelde sürdürülebilir kalkınma için işbirlikleri geliştirmeye odaklanıyoruz. Tüm şirketlerin sürdürülebilirlik tecrübelerini bu platforma taşıyor, aralarında etkileşim yaratmalarının ve böylece hep birlikte bu konuda gelişim kaydetmelerinin önünü açıyoruz. Çünkü tek başına bir şirketin bir şeyi değiştirebilmesi mümkün değil. Birbirimizden öğreniyor, birlikte hareket edebiliyoruz. Garanti Bankası olarak da bugüne kadar sürdürülebilirlik odağında 33 farklı ürün geliştirdik. Zorlu Enerji ile imzaladığımız, Türkiye’de ilk ve dünyada beşinci olan “Yeşil Kredi Anlaşması” bu konuda diğer şirketlere de ilham verebilecek çok güzel bir örnek oldu.”

P&G Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu


“Sürdürülebilirliğin ayrı bir birim tarafından yönetilmekten ziyade, her markanın kendi içinde bir iş modeli olarak ele alınması ve bunun üzerinden inovasyon programının geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun bir yansıması olarak bir yandan kurum içerisinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı geliştirirken, bir yandan da sürdürülebilirliği inovatif ürünlerimizle son tüketiciye hizmet edecek şekilde işlerimize entegre ediyoruz.”

“P&G olarak 180 yıllık bir şirketiz ve 180 yıl daha kendimizi devam ettirebilme hedefimiz var. Bunu da ancak sürdürülebilirlik ile sağlayabileceğimize inanıyoruz.”

“200 fabrikanın birbirine entegre olduğu, birinin çıktısının diğerinin girdisi olduğu, dünyanın en büyük entegre kimya tesisini kurduk.”

BASF Türk Kimya Genel Müdürü Rami Atikoğlu


“Sürdürülebilirliği ekolojik, toplumsal ve ekonomik olmak üzere üç saç ayağına oturtmak gerekiyor. Çevreye, doğaya ve topluma karşı sorumlu olurken, aynı zamanda hissedarlara karşı sorumluluğun bir yansıması olarak kârlı bir şirket olabilmek de mümkün. BASF Kimya olarak, kurumsal anlamda sürdürülebilirliği benimsediğimiz gibi bunları ürünlerimize de yansıtmış durumdayız.”

Expanscience Laboratories Genel Müdürü Fikret Baltaoğlu


“2018’de Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası B-Corp’u olarak sertifikalandırıldık. Şirket olarak sürdürülebilirliği yeterli görmüyor, iyileştirici ve yeniden yaratıcı bir kültür geliştirmek için çalışıyoruz. Müşteri deneyimi için çalışan deneyimi ve bunun için de çalışan sadakati gerekiyor.

“Yapılan araştırmalarda, çalışan sadakatinin yüksek olduğu kurumlarda işten ayrılmanın %50 azaldığı, verimliliğin %38, kârlılığın da %27 arttığı tespit edilmiş durumda.”

Bizden Hikâyeler

ÖMER GÖKÇE KUYUCU (VESTEL ELEKTRONİK)


AB Çevre Ödüllü Atık Boya Geri Dönüşüm ve Geri Kullanımı Projesi

ÇAĞLAR EBEPERİ (VESTEL BEYAZ EŞYA)


CES’ten inovasyon ödülü alan Fermantasyon Bölmeli ve Vakumlu Buzdolabı Projesi

ECEM YILMAZ (ZORLUTEKS)


“Geçmişten Gelen Sürdürülebilirlik Altyapımızın Müşteri Talepleri ile Gelişen Vizyonu” Sunumu

ÖZGE BAYRAKTAR (ZORLUTEKS)


“Döngüsel Ekonomi Tabanlı
Temiz Üretim Yaklaşımı” Sunumu

URAL HALAÇOĞLU (ZORLU ENERJİ)


Jeotermal Enerjide Sürdürülebilirlik
(GECO) Projesi

BİLGEN BAŞER (ZORLU ENERJİ)


Green Loan (Yeşil Kredi)
proje finansmanı anlaşması