8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

ÖZEL BİR ETKİNLİKLE KUTLANDI


Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Selen Zorlu Melik:

“İşe, kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz”

Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini, yenilikçi ve geliştirici bir iş ortamının temeli olarak gören ve kadının erkekle eşit koşullarda var olmasının toplumsal ve ekonomik açıdan önemine inanan Zorlu Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü özel bir buluşmayla kutladı. Yüzde Otuz Kulübü işbirliğiyle Zorlu PSM’de düzenlenen etkinlikte ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda örnek ve ilham kaynağı olan iş, kültür-sanat, akademi ve girişim dünyasından değerli konuşmacılar yer aldı.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (WEPs) imzaladığı 2015 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve Grup şirketleri arasında fırsat eşitliğine dayalı çalışma kültürünü pekiştirmek amacıyla bir yol haritası oluşturan Zorlu Holding, Dünya Kadınlar Günü’nü de bu yöndeki iletişim faaliyetleri için bir fırsat olarak değerlendiriyor.


2019 yılı itibarıyla, konunun sözcülüğünü Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik üstlendi. 8 Mart günü Yüzde Otuz Kulübü işbirliğinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin ve çalışanların katılımıyla Zorlu PSM’de konuşma, panel ve dinletilerden oluşan özel bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Selen Zorlu Melik, kadının hayatın her alanında güçlenmesi için çalıştıklarını dile getirerek, konunun sadece devlet politikalarına ya da sivil toplumun çabalarına bırakılamayacak kadar önemli olduğunu, bu nedenle de özel sektörün ve bireysel olarak iş insanlarının elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Selen Zorlu Melik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından açıklanan son Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu'nda eşitsizliğin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı öngörülüyor. Hatta ücret eşitsizliğinin giderilmesi için 200 yıl, siyasette eşit katılıma ulaşmak için 107 yıl, ekonomik faaliyetlere katılımda eşitliğin sağlanması için 202 yıl gerektiği ifade ediliyor. Bunu değiştirmeye, her şeyden önce kadınlar için adil bir iş ortamı sağlayarak başlayabiliriz. İş dünyası olarak bu konuda atacağımız adımların, kadınların toplumdaki konumunu güçlendirmede özel bir etki yaratabileceğine inanıyorum. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Kadını Güçlendirme İlkeleri bu konuda bize çok iyi bir rehber. Bu ilkeler etrafında birleşebileceğimiz bir çerçeve çizebiliriz. İş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcileri olarak bu konuda kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebiliriz.”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik:

“Çeşitlilik ve fırsat eşitliğini, yenilikçi ve geliştirici bir iş ortamının temeli olarak görüyoruz”

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı olan bir kurum olarak bu konuda çeşitli aksiyonlar almaya başladıkları dile getiren Selen Zorlu Melik, kadın-erkek eşitliğini hayatın her alanında yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ve kadınların toplumsal alandaki konumunu güçlendirecek oluşumları desteklediklerini belirtti. Selen Zorlu Melik, Grup’un kadın istihdamını artırma konusundaki hedeflerini ve bu yönde yapılan çalışmaları ise şöyle açıkladı:

“Çeşitlilik ve fırsat eşitliğine dayalı kurum kültürümüz sayesinde Zorlu Holding ve Grup şirketlerinde bugün yüzde 33’e ulaşan kadın çalışan oranımızı, Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz çerçevesinde 4 yıl içerisinde yüzde 40’a çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere paralel, Zorlu Grubu çatısı altında kadın ve erkek üst düzey yöneticilerimizden oluşan bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi kurduk. Çalışanlarımıza açık çağrı yayınlayarak, bu alanda gönüllü çalışacak, projeler üretecek ve ilgili Komite’ye raporlayacak bir Çalışma Grubu da kuruyoruz.”

Yüzde 30 Kulübü’nün Türkiye Kurulu Başkanı ve Akkök Holding CEO'su Ahmet Cemal Dördüncü:

“Yönetim kurulunda daha fazla kadın üyenin görev yaptığı şirketler daha iyi performans sergiliyor”

Etkinlikte, Yüzde 30 Kulübü’nün Türkiye Kurulu Başkanı, Akkök Holding CEO'su Ahmet Cemal Dördüncü de bir konuşma yaptı. Yüzde 30 Kulübü Türkiye Kampanyası’nın 2017 yılında yapılan lansmanı sonrası ilk defa Zorlu Holding’in desteği ile üye şirketlerden birinin çalışanlarına yönelik bir etkinliğe katıldıklarını belirten Dördüncü, kuruluşundan bu yana Yüzde 30 Kulübü’nün üyeleri olarak hedeflerinin hiç değişmediğini ve organizasyonların her seviyesinde toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Dördüncü, konuşmasında kadınların şirket yönetimlerindeki pozitif etkisi hakkında ise şu çarpıcı bilgilere yer verdi:


“Yapılan araştırmalar gösteriyor ki yönetim kurullarında daha fazla kadın üyenin görev yaptığı şirketlerin sermaye kârlılığı diğer şirketlere kıyasla daha yüksek ve pozitif cinsiyet ayrımcılığı yapan şirketler daha iyi performans sergiliyor. Fortune 500’de yer alan şirketlerde yapılan bir araştırmaya göre yönetim kurullarında daha çok kadına yer veren şirketler, yatırımlarının geri dönüşlerini yüzde 66 daha fazla alıyor. Satışları, kadınlara daha az yer veren şirketlere oranla yüzde 42 daha fazla. Bu nedenle de Yüzde 30 Kulübü olarak hedefimiz, kadınların üst yönetimde en az yüzde 30 temsili.”

Etkinlikte, gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde; Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder, İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, Pinoa Kurucusu Pınar Polat Güven ve Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu’nun katılımıyla iki panel düzenlendi.

Yüzde 30 Kulübü hakkında

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından şirketlerin karar mekanizmalarında toplumsal cinsiyet dengesini iyileştirmek amacıyla hayata geçirilen Yüzde 30 Kulübü, kadınların şirket yönetim kurullarında ve üst yönetimde en az yüzde 30 oranında yer almasını amaçlıyor. Zorlu, 2017 yılında Kulüp’ün üyeleri arasındaki yerini aldı.

Zorlu'da kadın gücü!

Toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyerek kadın istihdamının artırılmasında öncü bir rol üstelenen Zorlu Holding ve Grup şirketlerinde:

Her 100 çalışandan 33’ünü kadınlar oluşturuyor.


Bu oran Zorlu Holding özelinde:

Yüzde 48'e yükseliyor.


Şirketlerin karar mekanizmalarında, yönetim kurullarında ve üst yönetiminde ise:

Yüzde 19'a ulaşan kadın oranının daha da yükseltilmesi hedefleniyor.