Kıvılcımlar
yolda!

Zorlu Holding’in parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için Aralık ayında başlattığı Kıvılcımlar Kurumsal Gönüllülük Hareketi’nin Anadolu turnesi başladı. Roadshow’un ilk ayağı Zorluteks çalışanlarına yönelik olarak Lüleburgaz’da, ikinci ayağı ise Vestel ve Meta Nikel çalışanlarına yönelik olarak Manisa’da gerçekleştirildi.

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya:

“Parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için gönüllüysen sen de kıvılcım ol!”

Zorlu Holding’in kurumsal gönüllülük hareketi “Kıvılcımlar”, Zorlu Holding’in ekonomik büyüme sağlamayı, toplumsal faydayı artırmayı ve çevreye olan etkileri azaltmayı hedefleyen, teknoloji ve inovasyondan beslenen Akıllı Hayat 2030 vizyonuyla uyumlu bir şekilde, çalışanlarının yetkinlik ve potansiyellerini toplumsal faydaya dönüştürmeyi hedefliyor.


“Parlak bir gelecek, sürdürülebilir bir yaşam ve toplumsal fayda için gönüllüyüz” sloganıyla 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Levent 199’da lansmanı yapılan Kıvılcımlar Hareketi, her çalışanın yılda ortalama 8 saat gönüllülük faaliyetinde bulunmasını hedefliyor. Hareketin, aynı zamanda çalışanların işe olan bağlılığını artırması, inisiyatif alma, ekip çalışması, işbirliği, planlama, organizasyon ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesine de katkı sağlaması öngörülüyor.

Kıvılcımlar Lüleburgaz'da...

Kıvılcımlar Hareketi’nin İstanbul’daki lansmanının ardından, Ocak 2019 itibarıyla diğer şehirlerdeki Zorlu çalışanlarına yönelik tanıtımlarına da başlandı. Roadshow’un ilk ayağında, 17 Ocak günü Lüleburgaz’daki Zorluteks fabrikası ziyaret edildi. Burada yapılan lansman, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya’nın Kıvılcımlar’ın hikâyesini anlatmasıyla başladı. Adım Adım ve Açık Açık platformlarının kurucularından Itır Erhart da gönüllülük, bağışçılık ve kurumsal gönüllülük kavramlarına yönelik bir konuşma yaptı. Zorluteks çalışanlarından Nergis Satıcı ise, bugüne kadar Lüleburgaz’da yönettikleri gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Her lansmandan sonra yapılan atölye çalışmasında ise Zorluteks’in kumaşları, Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunan kadınların ellerinde bez bebeklere dönüştü. Zorluteks Kıvılcım gönüllüleri de, Trakya bölgesindeki farklı şehirlerde yer alan Sevgi Evleri’ne ulaştırılmadan önce bez bebeklere son dokunuşları gerçekleştirdi. Ardından bez bebekler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri’ndeki kimsesiz çocuklara gönderildi.

Kıvılcımlar Manisa'da...

Vestel Kıvılcımlar Hareketi lansmanı 30 Ocak günü Vestel City’de gerçekleştirildi. Vestel Şirketler Grubu İşe Alım ve Yetenek Yönetim Müdürü Günseli Erdoğan Aracagök’ün düşündüren sorular yönelttiği açılış konuşmasının ardından Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, Kıvılcımlar hareketinin nasıl filizlendiğini anlattı. Selcen Uyguntüzel ve Mustafa Kemal Kerpel, Vestel bünyesinde gerçekleştirilen gönüllülük çalışmaları hakkında bilgi verirken, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim merkezi (GETEM) Direktörü Dr. Engin Yılmaz, engellilere bakış açısını değiştiren çarpıcı bir konuşma yaptı.


Lansmana katılan yaklaşık 200 Vestel çalışanından, daha önce yapılan bir duyuruyla, gelirken yanlarında okumaktan keyif aldıkları ya da şu anda okumakta oldukları bir kitabı getirmeleri istendi. Lansman sonrası etkinliğinde, görme engelliler için kitap okuma projesi SesiMiras kapsamında Müşteri Hizmetleri’nde bulunan stüdyo çalışanlara açılarak, 35 kadar katılımcının deneme amaçlı ses kayıtları alındı. Ses kayıtları GETEM tarafından değerlendirildikten sonra, sesi uygun görülen Vestel çalışanları kitap okuyarak seslerini miras bırakmaya başladılar.

Kıvılcımlar Meta Nikel Kobalt Madencilik'te...

Kıvılcımlar lansmanı, Vestel’den sonra Meta Nikel'in Manisa Gördes’teki tesislerinde devam etti. Çalışanların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya ve Itır Erhart’ın ardından Meta Nikel İnsan Kaynakları Müdürü Günay Tunalı birer konuşma yaptılar. Lansman kapsamında, şirket merkezindeki bir süs bitkisi dilek ağacına dönüştürüldü. Şirket çalışanları, gönüllülük kapsamında içlerinden geçen projeyi bir kâğıda yazarak ağaca bağladılar. Lansman sonrasında ağaçtaki dilekler toplanarak kaydedildi. Gönüllülük projeleri, bu dilekler arasından seçilecek.

Vestel'den
Kıvılcım Challenge