Zorlu Tekstil Grubu

sürdürülebilir bir dünyaya imza attı!

Ev tekstili ürünleri ve polyester iplik üretiminde Avrupa’nın en büyük entegre üreticisi olan Zorlu Tekstil Grubu, “gelecek için bugünden çalışma” vizyonuyla Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Global Compact’ı imzaladı.

Sürdürülebilirlik çerçevesinde geliştirdiği kalite, standartlar ve uygulamalar sayesinde bugün dünya devlerinin inovatif iş ortağı konumunda olan Zorlu Tekstil Grubu, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (Global Compact) imzaladı.

Sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmayı amaçlayan Global Compact, bu kültürü oluşturmaya yönelik evrensel ilkeler sunuyor. Tamamen gönüllülük esasına dayanan sözleşme, imzacısı olan kuruluşları stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmeleri için destekliyor. Global Compact’i imzalayan kuruluşlardan, herhangi bir yükümlülük altına girmeseler dahi, her yıl bu ilkelerin gereklerini yerine getirmek adına ilerleme sağlamaları ve zaman içinde kendi paydaşlarını da bu ilkelere yönlendirmeleri bekleniyor.

160’ın üzerinde ülkede 10.000 şirket ve 4.000’in üzerinde şirket dışı üyesi olan Global Compact’in Türkiye’de de 300’e yakın üyesi bulunuyor. Zorlu Holding’in 2007 yılında üye olduğu Global Compact, sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası olmak isteyen şirketlerin katılımıyla her yıl daha da genişliyor. Gelecek için bugünden başlayarak sürdürülebilir bir dünya hedefiyle çalışan Zorlu Tekstil Grubu da, tüm şirket organizasyonu ve paydaşları nezdinde bu evrensel ilkeleri yaygınlaştırmak amacıyla 14 Haziran 2021 tarihinde Global Compact’i imzaladı.