Zorlu Holding’den

“Eşit Bi’Hayat” atölyesi

Zorlu Holding, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda çeşitlilik ve kapsayıcılık bakış açısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini bir kurum kültürü haline getirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hayatın her alanında eşitliği sağlamak için çalışan Zorlu Holding, Eşit Bi'Hayat yaklaşımı doğrultusunda, eğitmen Ebru Nihan Celkan öncülüğünde uzmanlığı insan kaynakları, iletişim, pazarlama alanında olan çalışanları ve ilgili başlıklardaki iş ortaklarına yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi düzenledi.

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda başlattığı sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından birini de toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı oluşturuyor. Kapsayıcılık ve çeşitlilikten beslenen daha iyi bir geleceğin ancak hayatın her alanında eşitliği yakalamakla mümkün olabileceğine inanan Zorlu Holding, çalışanları ve paydaşları arasında bir paylaşım platformu yaratmak ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla, Eşit Bi’Hayat yaklaşımı kapsamında atölye çalışmaları gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarıyla tanınan eğitmen Ebru Nihan Celkan öncülüğünde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyesi’ne Zorlu Grubu’nun Kurumsal İletişim, Pazarlama İletişimi ve İnsan Kaynakları ekiplerinin yanı sıra değerli iş ortakları olan ajansları da katıldı. Kurum içinde ve tüm Zorlu Holding paydaşlarıyla iletişimin ve söylemin daha eşit bir dünya hayaline giden yolculuktaki etki gücüne odaklanılan atölyede, önyargılardan stereotipleştirmeye, cinsiyetçi söylem kalıplarından fırsat eşitliğine kadar pek çok konu ele alındı. Farklı şirket grupları ile üç ayrı seansta gerçekleştirilen atölyeye yaklaşık 120 kişi katıldı.

Atölyede toplumsal cinsiyet eşitliği prensiplerinin teoriden pratiğe geçişini kolaylaştıracak uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilirken, iletişim profesyonelleri için eşitlik perspektifinin katma değeri de aktarıldı. İletişim profesyonellerinin yaptıkları çalışmalarda bu yaklaşımı gözetmeleri ve bu bağlamda çalışmaların içeriklerini oluşturabilmeleri için 4R metodu katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca, bu yönteme yönelik bilgiyi ve farkındalığı pekiştirmek amacıyla gerçek hayattan örnek olay ve vakalar incelendi.

Bazı kelimelerin gölgede kalma zamanı geldi!

Dilimize yerleşmiş cinsiyetçi kelime ve kalıpları öğrenmek ve bunlardan kaçınmak için Eşit Bi’Hayat Sözlüğü’nü inceleyebilirsiniz.

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies