Zorlu Enerji

enerjisi hiç bitmeyen

mühendis kadınları

bir araya getirdi

“Akıllı Hayat 2030” sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli başlıklarından biri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında iş gücüne eşit katılımı sağlamak için üzerine düşen sorumlulukları sahiplenen Zorlu Enerji, toplum için yüksek değer yaratacak etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Zorlu Enerji ve Turkish Women in Renewables and Energy (TWRE), Dünya Kadın Mühendisler Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen “Enerjisi Hiç Bitmeyen Mühendis Kadınlar” panelinde alanında uzman kadın mühendisleri ağırladı.

Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün anlamına uygun olarak düzenlenen “Enerjisi Hiç Bitmeyen Mühendis Kadınlar” panelinde, kadınların her meslekte uzmanlaşması için desteklenmesinin önemi ele alındı. Sürdürülebilir bir toplum için ön koşulun “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”nin sağlanması olduğuna ve mesleklerin cinsiyeti değil, ancak uzmanı olunabileceğine dikkat çekilen panelde, fırsat eşitliği sağlandığında kadınların mühendislik sektörüne getireceği özgün, yenilikçi, cesur ve yaratıcı bakış açısı katılımcılarla paylaşıldı.

Hayatın her alanında ve iş yaşamında ‘’Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’’nin desteklenmesi, ve toplumda kadınların güçlendirilmesi yönünde daha fazla aksiyon alınması gerektiğine dikkat çekilen panel, TWRE Kurucusu Sedef Budak moderatörlüğünde, TESAB - CIGRE Women in Engineering Yönetim Kurulu Temsilcisi Yüksek Mühendis Dilek Gürsu, MÜKAD Mimar Mühendis Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Züleyha Özcan, MÜKAD Mimar Mühendis Kadınlar Derneği Başkan Yardımcısı Esma Sarıaslan Divrikli, Akademisyen Girişimci Dr. Duygu Erten ve Zorlu Enerji Mühendisi Seher Kahraman’ın katılımı ile yapıldı.

Sedef Budak

“Mühendislik, mesleki ayrımcılığın en fazla görüldüğü sektörlerden biri!”

Kadınların işgücü piyasasındaki bugünkü konumlarına birçok mücadelenin neticesinde ulaştığını belirten TWRE Kurucusu Sedef Budak, kadınların mesleki ayrımcılığa en fazla maruz kaldığı sektörlerden birinin mühendislik olduğunu söyledi. Politik, akademik ve özel sektörde güçlü kadın rollerinin, bilim ve mühendislik alanında kadın istihdamını yükselteceğine dikkat çeken TESAB-CIGRE Women in Engineering Yönetim Kurulu Temsilcisi, Yüksek Mühendis Dilek Gürsu, farklı bakış açısına sahip kadın mühendislerin özel şirketlerde ve kamuda desteklenmesinin ülkemizde güçlü kadın rol modelleri ortaya çıkaracağını belirtti. MÜKAD Mimar Mühendis Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Züleyha Özcan da Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin tüm dünyanın sorunu olduğunu, cinsiyetler arasında eşitliği dikkate alarak ilerleyen ülkelerin ekonomilerinde ciddi bir büyüme yaşandığını ifade etti.

Akademisyen Girişimci Dr. Duygu Erten ise sektörde mühendisler kadar teknik kadrolara ve kadın teknisyenlere de ihtiyaç olduğunu belirterek, “Çocukların yeteneklerini genç yaşta keşfederek yapacağımız doğru yönlendirmeyle iyi teknikerler yetiştirmeliyiz. Böylelikle ülkemizin yenilenebilir enerji teknolojilerinde ihtiyaç duyacağı ara eleman istihdamına da katkıda bulunmuş oluruz” dedi.

Seher Kahraman

“Zorlu Enerji olarak fırsat eşitliğini hayata geçirmek için çalışıyoruz”

Etkinlikte panelist olarak yer alan Zorlu Enerji Mühendisi Seher Kahraman, Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda Zorlu Enerji’nin “Eşit Bi’Hayat” Toplumsal Cinsiyet Eşitliği yaklaşımı ile şirket içi kadın istihdamını her geçen gün daha da artığını söyledi. Panelin kapanış konuşmasını yapan Zorlu Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü Funda Küçükosmanoğlu ise, “Sürdürülebilirliğin temelinde çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Bu nedenle fırsat eşitliğini sadece kadın istihdamı ve kariyer yönetimi alanında değil, işimizin tamamında hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.