Kariyer Sohbetleri

ile daha güzel bir geleceğe doğru!

Kıvılcımlar Hareketi kapsamında Mehmet Zorlu Vakfı bursiyerlerine yönelik başlatılan “Kariyer Sohbetleri” programı genişleyerek devam ediyor. Bursiyerlerin kafasındaki meslek seçimiyle ilgili soru işaretlerini gidermeyi ve onların kariyer planlamalarını daha bilinçli bir şekilde yapmalarını amaçlayan program kapsamında, Kıvılcımlar öğrencilerle bir araya gelerek kariyer yolculukları başlamadan önce onlara ışık tutuyor.

Geçtiğimiz yıl Kıvılcımlar Hareketi tarafından Mehmet Zorlu Vakfı üniversite 4’üncü sınıf öğrencisi bursiyerlerine destek olmak amacıyla çevrimiçi olarak başlatılan Kariyer Sohbetleri projesi, bu sene 1, 2 ve 3’üncü sınıfların da dahil olmasıyla genişletildi. Öğrencilerin kariyer yolculuklarına başlamadan önce Zorlu profesyonelleri ile çevrimiçi bir platformda bir araya gelerek, onların deneyimlerinden yararlanmalarını hedefleyen proje kapsamında geçtiğimiz yıl 34 olan bursiyer sayısı 2021’de 129’a, gönüllü sayısı ise 51’den 179’a yükseldi.

Kapsamın genişlemesi ile birlikte, programın formatı da yeniden düzenlendi. 1 ve 2’nci sınıflar için öğrenciler ile Zorlu profesyonelleri arasında bölüme dayalı bir eşleştirme yapıldı. Daha üst sınıflarda ise öğrencilerin kariyer planlamalarına daha kapsamlı destek verebilmek amacıyla öğrencilerin hem okudukları bölüm kapsamında, hem de merak ettikleri bir iş alanıyla ilgili sorularına yanıt verebilecek bir profesyonel atandı. Böylece, program kapsamında her bursiyere toplam 4 saatlik profesyonel destek verilmiş olacak. Mart ayında başlayan buluşmaların Haziran ayında tamamlanması planlanıyor.

Gerek öğrenciler, gerekse Zorlu profesyonelleri programın büyük yarar sağladığı konusunda hemfikir. Geçtiğimiz yıl gönüllülük projesi sonrasında yapılan değerlendirme anketinde bursiyerlerin tamamı, kariyer planlamaları açısından görüşmelerden büyük yarar sağladıklarını ve programı diğer bursiyerlere de tavsiye edeceklerini; gönüllü Zorlu profesyonelleri ise programın genç kuşağın beklentilerini dinleyerek empati kurma açısından çok yararlı olduğunu belirttiler. Kapsamı genişletilen gönüllülük programı önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.