Zorlu Enerji

“Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri” arasında

Zorlu Enerji, Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında Argüden Yönetişim Akademisi tarafından şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını nasıl yönettiğini ve yürüttüğünü belirlemek için hazırlanan “Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri” araştırmasına Türkiye’den dahil edilen 12 şirketten biri oldu.

Sürdürülebilirliğin hem insanlığın ve gezegenin yaşamsal ihtiyaçları, hem de şirketlerin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip olduğu günümüzde, Zorlu Enerji de “geleceğin enerji şirketi olma” vizyonu ile sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi haline getirmek için gerekli adımları atıyor. Tüm faaliyetlerini çevreye duyarlı, paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirmeye öncelik veren Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, enerji verimliliği, enerji arz güvenliği, çevresel, sosyal ve yönetişim konuları çerçevesinde yürüttüğü tüm çalışmaları iki yılda bir yayımladığı Sürdürülebilirlik Raporları yoluyla paylaşıyor.

Zorlu Enerji, sürdürülebilir gelecek hedefi doğrultusunda iş dünyasını harekete geçirmek ve iyi örnekleri öne çıkartarak şirketlere kıyaslama şansı vermek için Argüden Yönetişim Akademisi tarafından hazırlanan “Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri 2020” araştırmasına Türkiye’den dahil edilen 12 şirketten biri oldu. Almanya, ABD, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İngiltere ve Türkiye borsalarının sürdürülebilirlik endekslerinde yer alan 212 şirketin dahil edildiği çalışmada, şirketlerin yönetişim kalitesi mercek altına alındı. Araştırma kapsamında şirketler, yönetim kurulunun yönlendirmesi; uygulamalar ve kapsam; yönetim kurulunun gözetimi ve sürekli öğrenme olmak üzere dört ana başlık altında değerlendirildi.

Akıllı Hayat 2030 vizyonu ve sürdürülebilirlik çalışmaları sayesinde araştırmaya Türkiye’den giren 12 şirketten biri olan Zorlu Enerji, Sürdürülebilirlik Liderleri arasındaki tek yenilenebilir enerji şirketi olarak da dikkat çekti.