Zorlu Enerji, yenilenebilir enerjisini

“Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası” (I-REC)

ile belgelendiriyor

Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yeşil enerji kullanmayı tercih eden müşterilerine Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) sunabilen Zorlu Enerji, Zorlu Tekstil’in Kırklareli’ndeki fabrikasında kullanılan enerjiyi belgelendirerek karbon salınımının azalmasına ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyor.

Elektrik üretiminin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan yapan ve geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarını sürdüren Zorlu Enerji, Manisa’da bulunan Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali’nde ürettiği temiz enerji ile Zorlu Tekstil’in Kırklareli’ndeki fabrikasının elektrik tüketiminin yenilenebilir kaynaklardan karşılandığını I-REC sertifikası ile belgelendiriyor.

Üretilen karbon nötr enerji ile Zorlu Tekstil fabrikasının elektrik ihtiyacının tamamını karşıladıklarını ve Zorlu Enerji’nin gelecek vizyonunun önemli bir parçasını da böylece tamamlandıklarını belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, “Zorlu Enerji olarak kurulu gücümüzün yüzde 87’si, üretimimizin ise yüzde 100’ü yenilenebilir kaynaklara dayanıyor. Bu sertifika ile talep eden tüm müşterilerimize yenilenebilir enerji satışı gerçekleştirdiğimizi belgelemiş oluyoruz. Sektörümüz için elzem gördüğümüz yenilenebilir enerji kullanım farkındalığının artması, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakma vizyonumuzun önemli bir parçası” dedi.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ne demek?

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikası (REC-Renewable Energy Certificate), elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sistemi. Üretilen her birim elektriğin kaynağından başlayarak tüketicilere ulaşana kadar izlenebilmesini ve böylece tüketicilerin bilinçli ve güvenilir bir seçim yapmasına yardımcı olmayı amaçlayan sertifika sistemi, şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarına da destek oluyor.