Zorlu Holding’den

“Eşitlik doğamızda var!”

mesajı


Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Selen Zorlu Melik:

“Pandemi ile birlikte hem günlük yaşantımızda hem de iş hayatında hepimiz zorluk çekiyoruz, ancak kadınlar bütün dünyada bu süreçten ekonomik, sosyal, kültürel açıdan çok daha radikal şekilde etkileniyor. Oysa eşitlik doğamızda var. Birbirimizden güç almak, birlikte mücadele etmek ve var olma mücadelesi için birlikte emek vermek doğamızın en olağan parçası. Herkes için daha yaşanabilir, eşitlikçi ve iyi bir geleceği ancak sorumluluğu eşit şekilde paylaşarak inşa edebiliriz. Zorlu Grubu olarak bu farkındalıkla, “Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün” diyerek çıktığımız yolda, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doğadaki dengeyi, bütüncüllüğü ve ahengi yaşamın her alanında koruyabilirsek, hepimiz için daha Eşit Bi’Hayat’ın mümkün olduğuna inanıyor, bu inançla çalışıyoruz.”

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle verdiği mesajda pandeminin özellikle kadınlar üzerinde yarattığı zorlayıcı etkilere dikkat çekerek, eşitliğin hayatın her alanında olması gerektiğine ve bunun aslında doğamızda olduğuna vurgu yaptı. Zorlu Holding’in pandemi koşullarında ihtiyacın daha da belirginleştiği toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ifade eden Selen Zorlu Melik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi döneminde eşitsizliklerin dramatik şekilde arttığını ve özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet konusunda maalesef olumsuz gelişmelerin daha sıklıkla ve sert şekilde yaşandığını gördük. Covid-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkilerini inceleyen TÜSİAD araştırmasında, Covid-19 krizinden dolayı çalışanlarının iş-yaşam dengesinde zorlandığını gözlemleyen firmaların %34'ü kadınların daha olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Yine bu süreçte Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından yayınlanan “Covid-19 Kadınlara Yönelik Şiddetin Sonlandırılması” başlıklı rapor, kadın ve kız çocuklarına uygulanan şiddetin pandemi döneminde arttığını açık şekilde ortaya koyuyor.

Pandemi sürecinde kadın ve kız çocuklarının uğradığı şiddete istinaden istedikleri yardım talebi Fransa, Avustralya, Arjantin ve Singapur’da yüzde 25 ile 33 oranında artmış durumda. Türkiye’deki artış ise yüzde 27,8 olarak raporlanmış. Buna hep birlikte dur demek zorundayız. Bunun için kolektif şekilde hareket etmeliyiz. Psikolojik ve sosyal koşulların daha da zorlaştığı bir süreçte, hepimiz aynı hassasiyetle birbirimizin yanında olmalıyız.”

SELEN ZORLU MELİK

“Zorlu Holding olarak şiddete ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız!”

Kapsayıcılık ve çeşitliliğin kurumlarda yarattığı güce ve sinerjiye olan inançla, Zorlu Holding olarak kadınların iş dünyasında ve yaşamın her alanında daha fazla yer alması için çalıştıklarını dile getiren Selen Zorlu Melik sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi ile eşitsizliklerin sonuçlarını daha da yıkıcı şekilde yaşayan kadınlar bu süreçte çok daha olumsuz etkileniyor. Oysa eşitlik doğamızda var. Birbirimizden güç almak, birlikte mücadele etmek ve var olma mücadelesi için birlikte emek vermek doğamızın en olağan parçası. Hayalini kurduğumuz daha iyi bir geleceği ancak, pandemide yaşadığımız ve benzeri birçok zorluğun yükünü birlikte taşıyıp meselelere birlikte ve eşitlikçi çözümler getirdiğimizde inşa edebiliriz.

Biz Zorlu Holding olarak bu farkındalıkla, ‘Herkes için Eşit Bi'Hayat mümkün’ diyerek çıktığımızda yolda, pandemide daha da görünür olarak yaşadığımız eşitsizliklere karşı toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu anlayışla, Eşit Bi’Hayat manifestomuz doğrultusunda söylem, iş ortamı, paydaşlarla iş birliği dahil her alanda fırsat eşitliğini gözeterek hareket etmeyi hedefleyen bir iş kültürünü adım adım inşa ediyoruz. Düzenlediğimiz mentorluk programlarından atölye ve eğitimlere kadar birçok uygulama ile bu konuda kurumsal farkındalığı artırıyoruz. Yine pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz herkesin kullanımına açık Eşit Bi’Hayat Sözlüğü ile, günlük hayatta ve grup olarak yürüttüğümüz iletişim çalışmalarımızda cinsiyetçi söylemlerden uzak durulması ve bu konuda farkındalık oluşturulması için çalışıyoruz.

Biz Zorlu Holding olarak şiddete ve ayrımcılığın her türlüsüne karşıyız. Bu anlayışla bir süre önce ‘Ev İçi Şiddeti Önleme Politikası’nı yayınladık. Bu politika doğrultusunda, şiddete maruz kalan çalışma arkadaşlarımız ve çocuklarının içinde bulundukları durumu güven ve gizlilik içinde paylaşabilecekleri destek ve yardım mekanizmaları oluşturduk. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farklı kurumlarla iş birliklerimizi geliştirerek, kadınların iş hayatında ve sosyal hayatta daha da güçlenmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Diliyorum ki artan farkındalık, hayata geçirilen uygulamalar ve bu konuda giderek güçlenen kolektif bilinç ve artan iş birliği ile eşit bir hayat inşa edeceğiz. ‘Eşitlik doğamızda var’ diyoruz ve doğadaki bu dengeyi sistemlerimize taşır, günlük hayatımızda korursak hepimiz için ‘Eşit Bi'Hayat’ın mümkün olduğu inancıyla hareket ediyoruz.”

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda başlattığı sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Zorlu Holding, “Eşit Bi Hayat Mümkün” diyerek hayata geçirdiği toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamalarıyla kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımını güçlendirmeye devam ediyor. Beş ana sektörde, 33 bine yakın çalışanıyla Zorlu Grubu’nda toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalar, çeşitlilik ve kapsayıcılık ekseninde söylem, iş ortamı ve iş birlikleri başlıkları altında stratejik bir yol haritasıyla ele alınıyor. Çeşitli sektörlerden gönüllü yaklaşık 100 kişilik bir çalışma grubu ve komiteyle beraber yönetilen toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları büyük bir dönüşümün önünü açıyor.