imece impact’in

destek vereceği

7 girişim belirlendi

ATÖLYE, S360 ve Zorlu Holding’in kurucu ortakları arasında yer aldığı sosyal inovasyon platformu imece, büyüme aşamasındaki girişimler için başlattığı “imece impact” etki hızlandırıcı programı ile toplumsal ve ekolojik fayda üreten girişimleri destekliyor.

Zorlu Holding ana partnerliğinde, UNDP’nin desteklediği Business Call to Action bilgi danışmanlığı, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) stratejik partnerliği ve Startup Wise Guys yatırım partnerliği ile gerçekleşen etki hızlandırıcı programı imece impact, bu yıl destek vereceği 7 girişimi belirledi. İlk döneminde imece impact’in “Nitelikli Eğitim” ve “Döngüsel Üretim & Sorumlu Tüketim” alanında yaptığı çağrıya Türkiye’nin 13 şehrinden 90 başvuru geldi.

28’i döngüsel ekonomi, 27’si nitelikli eğitim, 16’sı sanayi, yenilikçilik ve altyapı, 11’i toplumsal cinsiyet eşitliği ve 8’i sağlık ve kaliteli yaşam amacına odaklanan başvurular arasından 7’si yapılan değerlendirme sonucunda destek almaya hak kazandı. Etki hızlandırma programı Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

imece Direktörü Mustafa Özer:

“Girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedefliyoruz.”

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu:

“imece impact programının, bu tarihi süreçte önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz.”

Programla ilgili görüşlerini dile getiren imece Direktörü Mustafa Özer, “imece impact etki hızlandırıcısı programıyla Türkiye'de sosyal etki üreten girişimlerin etkilerini daha görünür kılarak, müşteri, özel sektör partnerleri ve etki yatırımcıları tarafından daha anlaşılır olmasını ve girişimlerin sosyal etkilerini ölçeklendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Özer, bu kapsamda girişimlere, etki raporlarını hazırlama, ilk yatırımını alma, kurumsal satışını ve işbirliklerini artırma gibi fırsatlar sunulduğunu söyledi.

Dünyanın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda zamanının daraldığına dikkat çeken Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ise, “Zorlu Holding olarak sosyal meselelerin çözümü için, kaynakların toplumsal etkisi yüksek olan alanlara yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda sosyal girişimciliği ve kurucu ortak olarak imece’nin bu yöndeki çalışmalarını destekliyoruz. Ancak bizim bu yolda pusulamız olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda, dünya olarak zamanımız giderek daralıyor. Üstelik iklim krizinin yanı sıra, bu yıl yaşadığımız pandemi bize daha da hızlanmamız gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle sosyal girişimcilerin yaratacakları etkiyi çok daha hızlı göstermelerini sağlayacak yöntemleri geliştirmeliyiz. Bu açıdan imece impact programının, bu tarihi süreçte önemli bir misyon üstlendiğini düşünüyoruz” dedi.

Hepsinin ortak hedefi daha iyi bir gelecek!

imece impact’in ilk dönem çağrısı, şu iki temel mesele üzerine odaklanmıştı:

Döngüsel Üretim & Sorumlu Tüketim

İklim krizinin nedenleri arasında atmosferdeki karbon salınımı, kullandığımız enerji kaynakları, hızlı tüketim alışkanlıkları, ihtiyaçtan fazla üretim talebi ve geri dönüştürülmeyen atıklar yer alıyor. Buna karşın, lineer üretim sistemlerini dönüştürecek müdahaleler ya da yeni döngüsel çözümlerle toplum, çevre ve ekonominin birbiriyle ilişkili bir zeminde ele alınması gerekli. Tedarik zinciri boyunca mevcut tercihleri yenileyecek çözümlere ihtiyaç var. Bu alanda faaliyet gösteren girişimler, konuyu daha kapsamlı şekilde ele alarak ve bıraktıkları etkiyi artırarak, çözüm yolunda daha etkin nasıl rol alabilirler?

Nitelikli Eğitim

Günümüze ayak uydurabilecek sosyal etkileşimi yüksek bireylerin topluma kazandırılması için eğitim sisteminin analitik düşünme kabiliyeti kazandıran, sorgulayabilen ve keşfetmekten mutluluk duyan bireyler yetiştirmeye odaklanması gerek. Pandemiyle birlikte uzaktan eğitime ani geçiş sonucu, teknolojik eşitsizlikler derinleşti ve öğrencilerin eğitime erişim imkânları azaldı. Başta dezavantajlı gruplardaki öğrenciler olmak üzere farklı tip öğrenme ihtiyaçlarının karşılanamadığı görüldü. Sadece okul boyutu ile değil, aynı zamanda hayat boyu öğrenme perspektifinden de eksiklikler kendisini gösteriyor. Dijital okuryazarlık ve mesleki gelişim alanları başta olmak üzere daha çok kişiye ulaşacak, ihtiyaca yönelik çözümlerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu alanda aktif olan girişimler, konuya daha kapsamlı bir noktadan yaklaşarak ve bıraktıkları etkiyi artırarak, çözüm yolunda nasıl daha etkin rol alabilirler?

Bu iki meseleye yönelik olarak gelen 90 başvuru arasından imece impact programına katılmaya hak kazanan 7 girişim şu şekilde belirlendi:

AnadOlive

(Döngüsel Ekonomi)

Sıfır atık felsefesiyle hareket eden AnadOlive, zeytin sektörünün en büyük problemlerinden olan proses atıklarına çözüm getiriyor. Yağı alındıktan sonra kurutulan, yapısı ve doğallığı bozulmadan konsantre hale getirilen zeytini, “Toz Zeytin” formunda, baharat olarak sunuyor.

B-PREG Natural Fiber Composites

(Döngüsel Ekonomi)

Cam, karbon gibi sentetik malzemelerden üretilen kompozitlere alternatif sunan B-PREG, bu amaçla keten ve kenevir gibi lif bitkilerinden hafif, yüksek mekanik performansa sahip, çevreye etkisi düşük ileri kompozit malzemeler geliştiriyor.

Kodris

(Nitelikli Eğitim)

7-16 yaş grubu çocuklara kodlama öğretmeyi amaçlayan Kodris, bu yaş grubunda eleştirel düşünme, algoritma kurma becerileri ve yaratıcılığı artırırken, kodlamaya yeni başlayanlar için en çok tercih edilen programlama dili Python’u öğretiyor.

Laska

(Döngüsel Ekonomi)

İş modelini, çevre dostu üretim ve döngüsel ekonomi politikalarıyla kuran Laska, sahip olduğu patentli teknolojisiyle atık lastiklerin ileri dönüşümünü yapıyor. Atık lastiklerden biyoyakıt ve karbon siyahı gibi katma değeri yüksek ve temiz ürünler elde ediyor.

Manibux

(Nitelikli Eğitim)

Finansal okur-yazarlık becerisi kazandıran Manibux, 8-18 yaş grubu çocuklara ve ailelerine harçlık yönetimi için ön-ödemeli kart ve bunun takibi için bir uygulama sunuyor. Harçlık verme ve harçlığını güvenli harcama ya da biriktirebilmeyle ilgili sorunlara çözüm sağlıyor.

The Academys

(Nitelikli Eğitim)

E-spor eğitimleri veren The Academys, oyun sektörüne yön verecek ve değer katacak kalifiye insanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Spikerlik eğitimi, içerik üreticileri yetiştirilmesi, marka değerleri oluşturulması ve yükseltilmesi, prodüksiyon ve reji üzerine çalışmalar yürütüyor.

Tospaa

(Nitelikli Eğitim)

Kodlama eğitiminin yaygınlaşmasına odaklanan Tospaa, kodlama mantığının kavranmasına yönelik somut materyal eksikliğini gideriyor. Başta bilgisayar sınıfı olmayan okullar olmak üzere öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin kullanımı için kutu oyunu gibi araçlar tasarlıyor.