Zorlu Enerji’nin genç kâşifleri

dönüşümün öncüsü olacak

Zorlu Enerji ailesinin fark yaratan gençleri, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik insiyatifi UN Global Compact’in “Young SDG Innovators 2020-2021” programına kabul edildi. Program sonunda geliştirdikleri inovatif çözümleri uluslararası etkinliklerde sunma şansını elde edecek olan Genç İnovatörler, Zorlu Enerji’nin dönüşümüne de katkı sağlayacaklar.

UN Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) kapsamında düzenlenen ve her yıl sınırlı sayıda ekibin kabul edildiği Young SDG Innovators (Genç SKH Yenilikçileri) programı, üye şirketlerde çalışan genç profesyonelleri Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) temelli iş modellerini öğrenirken, bu amaçlara yönelik yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye teşvik ediyor. Ocak-Ekim 2021 arasında planlanan bu özel programa ilk kez katılacak olan Zorlu Enerji’nin gençleri, daha sürdürülebilir iş modelleri, girişimler ve ürünler tasarlamak üzere çalışırken, aynı zamanda Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını da daha ileriye taşıyacak.

Çözümlerini küresel düzleme taşıyacaklar

10 ay sürecek olan Young SDG Innovators programına katılan ekibin başında, ekip şampiyonu olarak Zorlu Enerji Finansman Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Çetin yer alacak. İş Geliştirme ve Ar-Ge Kıdemli Yöneticisi Ural Halaçoğlu takıma liderlik ederken, Risk Yönetimi Uzmanı Yansı Hilal Şener ve Raporlama Kıdemli Uzmanı Olcay Buğu Bedikhan da “Yenilikçi” olarak değer katacak.

Program kapsamında yapılacak çevrimiçi derslere ve inovasyon kamplarına katılacak olan genç inovatörler, bu süreçte mentor ve uzmanlardan da destek alacak. Çalışma sonunda ekip olarak ortaya koydukları inovatif çözümleri UN Global Compact’in üst düzey uluslararası etkinliklerinde sunacak olan ekip, böylece geliştirdikleri çözümleri küresel düzleme taşıma fırsatı da elde edecek. Uzmanlık ve deneyimlerini yansıtarak yeni yetenek ve beceriler kazanacak olan genç inovatörler, şirketin dönüşümüne de katkı sağlayacak.

UN Global Compact “Young SDG Innovators” programı nedir?

UN Global Compact’in küresel çapta yürüttüğü Young SDG Innovators Programı, geleceğin iş dünyası liderlerini ve fark yaratanlarını, geleneksel iş modellerini yeniden düşünmek ve yeni iş fırsatlarını ortaya çıkarmak üzere harekete geçirmeyi hedefliyor. Üye şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirmeyi ve inovasyonu teşvik eden 10 aylık hızlandırılmış program süresince, seçilen genç profesyoneller Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı kendi iş kollarıyla ilgili yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesinde itici bir güç olarak kullanmak üzere yurtiçinden ve dünyadan girişimci genç profesyonellerle bağlantı kuruyorlar. Program, tartışma, mentorluk ve koçluk gibi takım çalışması ve etkileşimli öğrenme yöntemi içeren etkinliklerle de destekleniyor.