Zorlu Enerji

6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımladı

Geleceğin akıllı enerji sistemlerini hayata geçirmek üzere sürdürülebilirliği iş modelinin merkezinde konumlandıran Zorlu Enerji, bu alandaki çalışmalarını ve gelişim performansını şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaştığı Sürdürülebilirlik Raporlarının 6’ncısını yayımladı.

Türkiye’nin yerli ve yenilenebilir enerji alanındaki öncülerinden Zorlu Enerji, iklim krizi ile mücadele, karbon emisyonlarının azaltılması, kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması, sosyal yönetişim, enerji verimliliği ve enerji arz güvenliği gibi başlıklarda gerçekleştirdiği çalışmalarını 6’ncı Sürdürülebilirlik Raporu ile paylaştı. Şirketin 2018-2019 dönemindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini kapsayan rapor, dünyada bu alanda kabul gören Küresel Raporlama Girişimi’nin (GRI) belirlediği standartlarla uyumlu olarak hazırlandı. Raporda, Zorlu Enerji’nin imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Kadını Güçlendirme İlkeleri çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara da yer verildi.

Tüm faaliyetlerinde paydaşlarının beklentilerini karşılama, ülkemizin sürdürülebilir ekonomisinin iyileşmesine ve gelişmesine katkı sağlama, çevresel ve sosyal alanlardaki riskleri yönetme ve topluma katkı sağlama önceliğiyle hareket eden Zorlu Enerji, gerçekleştirdiği üretim ve yaptığı yatırımlarla da insanı ve doğayı odağına alıyor. Sürdürülebilirlik Raporu, şirketin geleceğe yönelik hedeflerine, iklim değişikliği ile mücadelesine ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla bilinçlendirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarına yer veriyor.

Zorlu Enerji’den “Eşit Bi’ Hayat” çağrısı

Raporda, toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı da önemli bir yer tutuyor. Şirketin 2019 yılında uygulamaya başladığı Eşit Bi’ Hayat programı kapsamında kadınların iş gücüne daha fazla katılımını sağlamak, fırsat eşitliğinin kurum politikası haline getirmek ve üst yönetimde kadın temsiliyetini artırmak gibi hedefler doğrultusunda yaptığı çalışmalar ve iş birlikleri, Sürdürülebilirlik Raporu’nda yer alıyor.

Toplumsal yatırıma 5,5 milyon TL

Zorlu Enerji, yenilikçi yaklaşımıyla yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretirken, faaliyet gösterdiği bölgelerde de toplumsal fayda yatırımlarına her yıl daha fazla kaynak ayırmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2018-2019 yıllarında eğitim, sağlık, kültür ve spor gibi farklı alanlarda gelişimi teşvik eden Zorlu Enerji, toplam 5,5 milyon TL tutarında toplumsal yatırım yaptı.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak:

“Sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyoruz!”

Sürdürülebilirlik Raporu vesilesiyle yaptığı açıklamada geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla yatırımlarını aralıksız olarak sürdürdüklerini belirten Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, hedef ve stratejilerini Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda belirlediklerini, sürdürülebilirlik stratejilerini gelecek odaklı gelişim hedeflerine ve değişen ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tekrar ele aldıklarını ifade etti. Sinan Ak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Faaliyet gösterdiğimiz enerji sektörüne öncülük etme hedefimiz doğrultusunda 25 yılı aşkın bir süre önce tek santral ile başlattığımız serüvenimizi bugün küresel ölçekte sürdürerek büyümeye devam ediyoruz. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle sürdürülebilir bir gelecek için var gücümüzle çalışıyor, tecrübelerimize her geçen yıl yenilerini ekliyoruz. Sürdürülebilirliği tüm çalışmalarımızın ana odağına alıyor, tüm faaliyetlerimizi çevreye duyarlı, paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayan ve küresel bir marka oluşumuzun bilinci ile ülkemizi ileriye taşıyacak şekilde gerçekleştiriyoruz.”

“Tüm yeni yatırımlarımızı yenilenebilir enerjiye yapıyoruz.”

Zorlu Enerji’nin Türkiye’deki kurulu gücünün yüzde 87’sinin, dünyadaki toplam kurulu gücünün ise yüzde 62’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olduğunu belirten Sinan Ak, şirket faaliyetlerini “çevreye uyumlu, güvenli, kaliteli, sürdürülebilir enerji üretimi, ticareti ve dağıtımı” misyonları doğrultusunda sürdürdüklerini söyledi. Ak, sözlerine şöyle devam etti:

“Çevresel duyarlılık, sürdürülebilirlik stratejimizin yedi odak noktasından birini oluşturuyor. Tüm faaliyet ve yatırımlarımızı, doğal kaynakların korunmasını ve çevresel etkilerimizin azaltılmasını öncelikleyen Çevre Politikamız çerçevesinde yürütüyoruz. Çevre Politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizde olumsuz çevresel etkileri azaltmak amacıyla uygun malzeme ve teknolojileri seçiyor, kaynakları verimli şekilde kullanıyoruz. Atık ve emisyonları azaltmak için elektrifikasyon çalışmaları yürütüyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ZES markamız ile elektrikli otomobillerin devinimini hızlandırmak için ülkemize şarj istasyonları kuruyoruz. Enerji üretimimizin de yüzde 87’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması, karbon salımı konusuna ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor.

2019 sonu itibarıyla küresel elektrik üretiminin yüzde 26’sından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Ancak bu oran, karbon nötr hedefine ulaşılması için yeterli değil. Yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji ekosistemi yaratmak için var gücümüzle çalışmalıyız. Fakat bunun için 2040’a, 2050’ye kadar bekleyemeyiz. O yüzden işi kaynağında çözmeli, en az seviyede karbon salımı yaratan yeni nesil bir ekonomi oluşturmalıyız. Zorlu Enerji olarak çevresel bilinç ve farkındalık oluşturuyor, çevresel etkimizi şeffaf şekilde paydaşlarımızla paylaşıyor ve iyileştirmek üzere çalışıyoruz.”

“Enerji sektöründeki dijital dönüşümü yakından takip ediyoruz.”

Gerçekleştirdikleri inovasyon çalışmaları kapsamında sanayide dönüşümü başlatacak akıllı sistemlerin kurulmasına ve işletilmesine yatırım yaptıklarını belirten Sinan Ak, “Akıllı sistemlerin ve şehirlerin kurulması konusunda dijitalizasyon çalışmalarımız devam ederken, enerji sektöründeki dönüşümü de yakından takip ediyoruz. İş modellerimizi dijitalize ederek dönüştürmeyi ve yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyoruz. Bununla da yetinmeyip hem müşteriyle temas ettiğimiz kanalları hem de iç süreçlerimizi dijitalize ediyoruz. 2017 yılında kurduğumuz Akıllı Sistemler bölümümüz ile, elektrikli araçlar başta olmak üzere dijitalleşme, Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2016 yılında kurduğumuz Zorlu Solar ile akıllı sistemlerin olmazsa olmazı güneş enerjisi ile ilgili her türlü kurulum ve danışmanlık hizmeti veriyor ve bu alanda da yatırımlarımızı sürdürüyoruz. EPDK tarafından desteklenen elektrik şarj istasyonları ve enerji depolama projeleri üzerine çalışıyor, Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 Programı kapsamında çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sürdürülebilirlik alanında sektörümüzde birçok ilke imza attık.”

Şeffaf, adil, sorumlu ve hesap verebilir yönetim anlayışı doğrultusunda 2018-2019 raporlama döneminde hayata geçirdikleri ekonomik, sosyal ve çevresel uygulamalara da değinen Sinan Ak, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir proje ve şirketlerin desteklenmesi amacıyla ortaya çıkan yeşil krediler kapsamında 2018 yılında Garanti Bankası ile bir anlaşmaya imza attık. Türkiye’nin ilk Yeşil Kredisi’ni hayata geçirdik. CDP İklim Değişikliği ve Su Yönetimi raporlamalarımızı düzenli olarak yayınlamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında sektörümüzde birçok ilke imza atan bir şirket olarak, Borsa İstanbul’un Kasım 2019-Ekim 2020 dönemi için açıkladığı Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dördüncü kez dahil olmaya hak kazandık. Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak üzere 2019 yılında Eşit Bi’ Hayat programımızı başlattık. Bu çerçevede UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles - WEPs) imzaladık. Ayrıca dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan UN Global Compact’ın üyeleri arasında yer almaktan gurur duyuyoruz.”