ZORLU HOLDİNG, YENİLENEN AKILLI HAYAT 2030 STRATEJİSİNİ VE HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül:

“Değişim için bizlere önemli

sorumluluk düşüyor!”

Dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiği Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda “sorumlu yatırım holdingi” anlayışını benimseyen Zorlu Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında belirlediği değer yaratacak hedefleri ile, Grup Şirketlerinin de sahiplendiği ve ihtiyaçları özelinde yönettiği yeni bir dönemi başlattı.

2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı amaçlayan Zorlu Grubu, 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirecek. Atıkları 2030’a kadar yüzde 50 oranında azaltmayı ve 2050’ye kadar da sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefleyen Zorlu Grubu, 2030 yılına kadar kullanılan suyun yüzde 50’sini, 2050’ye kadar da tamamını geri kazanmayı amaçlıyor. 2030’a kadar yüzde 100 sürdürülebilir tedarik zincirini hedefleyen Grup, ayrıca 2030’a kadar FAVÖK’ünün yüzde 1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayıracak.

Zorlu Holding, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisini, Zorlu Holding üst yönetimi ve çalışanların katılımıyla düzenlediği webinar ile açıkladı. Toplantıda Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Şirketler Grubu Başkanı Turan Erdoğan, Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Zorlu Maden Grubu Başkanı Orhan Yılmaz ve Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan, grubun çalışanlarıyla çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Zorlu Holding’in yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisi, dünyadaki paydaş temelli dönüşüme bir cevap niteliğini taşıyor. Bu doğrultuda “sorumlu yatırım holdingi” anlayışını benimseyen Zorlu Holding, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarında tüm paydaşları ve şirketleri için yüksek değer yaratmayı hedefliyor. Zorlu Holding, yeni stratejisi doğrultusunda insan kaynağı, inovasyon ve çevresel sermaye gibi finansal olmayan varlıklarını “insan odaklı ekosistemler” ve “yenileyici iş modelleri” olmak üzere iki alana yatırım yaparak yönetecek. Grup, bu alandaki hedeflerine, tüm sektörleriyle güç birliği içinde hızla ulaşmak adına radikal iş birlikleri gerçekleştirerek, karmaşık küresel sorunlara çok paydaşlı yapılarla yanıt verecek.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül

“Sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla, şirketlerimizin çevresel, sosyal ve yönetişim odaklı işler üretmesini sağlayarak karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye geçişi hızlandıracağız!”

Toplantıda konuşan Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, son 4-5 yılda dünyanın, insanlık tarihinin en hızlı ve köklü dönüşümlerinden birini yaşadığını dile getirdi. Yüngül, sözlerine şöyle devam etti: “İklim krizi, kısıtlı doğal kaynaklar, dijitalleşme derken şu an içinde yaşadığımız pandemi gibi birçok büyük meseleyle karşı karşıyayız. Tüm bunlar, küresel sistemi değişime zorlamaya devam ediyor. Bu değişim için bizim gibi özel sektörlere önemli sorumluluk düşüyor. Biz, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejimizle aslında dünyada yaşanan bu değişim ve dönüşüme Zorlu Grubu olarak nasıl cevap vereceğimizi daha da net ortaya koyuyoruz. Bu strateji ile, sorumlu yatırım holdingi yaklaşımımızla şirketlerimiz, paydaşlarımız, toplum ve gelecek için yatırım yaparken; çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında en yüksek değeri yaratmaya odaklanıyoruz. Bu strateji bizim krizlere karşı dayanıklılığımızı artırırken, uzun dönemde kârlılık da yaratabilme özelliğine sahip. Dünyanın içinden geçtiği süreçte bu değişim hem işimizin devamlılığı hem de dünyanın geleceği adına, artık bir zorunluluk. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı bunun en yakın örneği.

İhracatının önemli bir kısmını bu bölgeye yapan bir grup olarak, Akıllı Hayat 2030 stratejimiz doğrultusunda atacağımız sürdürülebilirlik odaklı adımlarla bu duruma uyum sağlamanın da ötesinde, bu konuda ülkemizde öncü ve örnek olabileceğimize inanıyoruz. Bunun için elimizde önemli varlıklarımız var. Teknoloji, dijitalleşme ve inovasyon kapasitemiz oldukça yüksek. Bu sayede yenilikçi ve sorumlu ürün ve hizmetler sunabiliyoruz. Yenilenebilir enerjiye, elektrikli araç ekosistemine, akıllı elektronik-beyaz eşyaya, teknik ve akıllı tekstil ürünlerine çok ciddi yatırımlarımız var. Bunları daha karbonsuz ve daha sorumlu bir ekonomiye doğru taşıyarak, şirketlerimiz aracılığıyla dünyada bu değişim ve dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken de en çok yetkin insan kaynağımıza, çalışma arkadaşlarımızın gücüne ve inovatif bakış açılarıyla yarattıkları artı değere, duyarlılıklarıyla attıkları adımlara, birlikte sahiplendiğimiz vizyona güveniyoruz.”

Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı

Cem Köksal

“Düşük karbonlu bir büyüme stratejiniz yoksa, bu dünyada uzun dönemde ayakta kalmanız ve yaşamanız mümkün değil!”

Artık yatırımcıların, şirketlerin bilançolarına etki eden finansal olmayan konuları çok daha fazla dikkate aldığını ifade eden Zorlu Holding CFO’su Cem Köksal ise, “Yapılan araştırmalar ÇSY performansını geliştiren ve büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline getirmiş şirketlerin uzun dönemde sürdürülebilir kârlılık yaratma konusunda oldukça başarılı olduklarını gösteriyor. ÇSY, giderek kurumsal bir çerçeveye oturuyor, ölçümleniyor, buna göre şirketler değerlendiriliyor ve kredi mekanizmaları bile bunun üzerinden yeniden şekilleniyor. Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı ile Avrupa Birliği, 2050 yılına kadar net-sıfır karbon salım hedefine ulaşmayı taahhüt ediyor. Bu hedef sayesinde 2030 yılına kadar ise AB’nin karbon emisyonlarının 1990 yılına kıyasla en az yüzde 55 azaltılması amaçlanıyor.

Düşük karbonlu bir büyüme stratejiniz yoksa bu dünyada uzun dönemde ayakta kalmanız ve yaşamanız mümkün değil. Bu konunun bir zorunluluk olmasının yanı sıra bugünün gençleri ve geleceğimiz; gezegenin var oluşunun devamı için de ne kadar önemli ve kaçınılmaz olduğunun farkındayız. Biz de bu anlayışla, yeni stratejimiz doğrultusunda önümüzdeki dönemde insan odaklı ekosistemler ve yenileyici iş modelleri kurmaya daha fazla odaklanacağız. Yenileyici iş modellerimizle, 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. 2050 yılına kadar bu hedefi tüm değer zincirini kapsayacak hale getireceğiz. Atıklarımızı ise 2030’a kadar yüzde 50 azaltmayı, 2050’ye kadar da sıfır atık noktasına ulaşmayı hedefliyoruz. 2030’a kadar kullanılan suyun yüzde 50’sini, 2050’ye kadar yüzde 100’ünü geri kazanmayı amaçlıyoruz. Kuracağımız insan odaklı ekosistemlerle Grup olarak 2030’a kadar FAVÖK’ümüzün yüzde 1’ini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı veren çalışmalara ayırmayı planlıyoruz. 2030’a kadar yüzde 100 sürdürülebilir tedarik zinciri de hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Sektör başkanlarından dönüşüm fırsatı mesajı

Toplantıda yenilenen stratejiye dair sorumluluk alanlarına paralel önemli değerlendirmelerde bulunan Zorlu Grubu üst yönetimi de, yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisiyle birlikte radikal bir dönüşüm fırsatı yakalanabileceğini söyledi. Sürdürülebilirlik konusunun dünyada son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu vurgulayan Zorlu Grubu liderleri, şirketlerinin bu konuda Akıllı Hayat 2030 ile birlikte son 3-4 yılda ölçülebilir, verimli ve önemli adımlar attığına dikkat çekti.

Yöneticiler ayrıca, özellikle ihracatının önemli bir kısmını Avrupa’ya yapan Zorlu Grubu için Yeşil Mutabakat gibi uygulamalara hızlı uyum sağlanarak bunun bir dönüşüm fırsatına çevirebileceğini belirttiler. Sürdürebilirliği bir iş yapış biçimine dönüştürerek küresel rekabet avantajı sağlanabileceğini ve ihracatın katma değerinin artırılması ile birlikte uzun dönemde sürdürülebilir büyümenin gerçekleştirilebileceğini belirten Zorlu Grubu yöneticileri, böylece daha iyi bir dünya hayalinin de gerçeğe dönüştürülebileceğine yönelik inançlarını dile getirdiler.