Zorlu Center’da

yeşil enerji dönemi başladı

Zorlu Center, Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği ile Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM ve Raffles İstanbul’da kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirdi.

Zorlu Gayrimenkul, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirliği merkezine alarak Zorlu Center’ı çevresel, sosyal ve yönetimsel anlamda geliştirmeye devam ediyor. Zorlu Center, bu anlayış doğrultusunda, Zorlu Enerji ile yaptığı iş birliği ile kullandığı enerjiyi Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirdi. Bu sertifika, Zorlu Alışveriş Merkezi, Zorlu PSM ve Raffles İstanbul’un enerji ihtiyacının, Zorlu Enerji’nin Alaşehir I Jeotermal Santrali’nde ürettiği yeşil enerji ile karşılandığını gösteriyor.

Sürdürülebilir bir yaşam için yenileyici iş modelleri geliştirirken çevresel etkisini azaltmayı sürdüren Zorlu Center, özellikle akıllı yönetim sistemleriyle elektrikli taksiden elektrikli araç şarj ünitelerine kadar birçok uygulamasıyla hem yaşamı kolaylaştırıyor, hem de sürdürülebilir bir yaşam için yenilebilir enerji üretimi ve kullanımını teşvik ediyor. Zorlu Center’da bulunan ZES elektrikli araç şarj istasyonlarında da Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş temiz enerji kullanılıyor.

Yüzde 100 temiz enerji kullanımına geçtiğini tescilledi

Bugüne kadar çevresel etkisini azaltacak birçok adım atan Zorlu Center, aldığı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile sürdürülebilir enerji kullanımı konusunda önemli bir adım atmıştı. Zorlu Center, sürdürülebilirlik odaklı bu yaklaşımı doğrultusunda aldığı Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile tamamen gönüllük esasıyla yüzde 100 yenilebilir enerji kullanımına geçtiğini de tescillemiş oldu.

Yenilenebilir enerji yatırımlarını ve tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (RECs-Renewable Energy Certificates), üretilen her birim elektriğin kaynağından tüketicilere ulaşana kadar takip edilerek güvenilir bir piyasa oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda RECS International tarafından geliştirilen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC), tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi tüketmesini sağlayabilmek için bilinçli bir seçim yapmasına olanak sağlıyor.