Zorluteks, “Zero Brine” projesi ile

su kaynaklarının kullanımını azaltacak

Zorluteks, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği geri kazanım yönetimi ile çevresel etkileri en aza indirecek projeler geliştirmeyi sürdürüyor. Bu çerçevede Zorluteks, TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen Horizon 2020 projesi ile atıksuyun yüzde 80’i oranında su geri kazanımı sağlayarak sektöründe bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Üretimden kaynaklanan çevresel etkilerini azaltmak için bugüne kadar birçok yenilikçi teknolojiyi devreye alan Zorluteks, sektöründe yine öncü bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Zorluteks, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün “ZERO BRINE” başlıklı projesi ile su kaynaklarının kullanımını büyük oranda azaltacak. AB Horizon 2020 kapsamında desteklenen ZERO BRINE projesi, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile sanayi kuruluşlarından çıkan atık/atıksulardan saf su, tuz ve değerli maddelerin üretim süreçlerine geri kazandırılmasını hedefliyor. Proje sayesinde Zorluteks, biyolojik arıtma tesisinden çıkan deşarj suyunu ileri arıtımdan geçirerek yeniden kullanabilecek. Bu şekilde elde edilen saf suyun proseste değerlendirilmesi, konsantre tuzlu suyun ise boyama işlemlerinde kullanılması planlanıyor. Böylece toplamda atıksudan yüzde 80 oranında su geri kazanımı sağlanarak çevresel etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek: “Bu proje proses yönetimimizde önemli bir kilometre taşı olacak.”

ZERO BRINE projesinin Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde Zorluteks’in çevresel etkiyi azaltma yönünde attığı adımları daha da güçlendireceğini söyleyen Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevresel etkimizi mümkün olan en az seviyeye indirmemiz gerekiyor. Zorluteks, bu konuda gösterdiği hassasiyet ve yaptığı inovatif yatırımlar sayesinde bugün dünya devlerinin tercih ettiği bir şirket haline gelmiş bulunuyor. TÜBİTAK MAM tarafından yürütülen bu proje ile Zorluteks olarak bir yandan geri kazanım sayesinde üretim süreçlerinde su tüketiminde doğal kaynak kullanımına gidilmeyecek, bir yandan da tuzlu konsantrenin proseslerde kullanması ile tesis içerisinde tüketilen tuz miktarı azalacak. Aynı zamanda bu proje alıcı ortamın su kalitesinin iyileştirilmesine de katkı sağlayacak. Döngüsel ekonomi tabanlı olarak her geçen gün daha da geliştirdiğimiz proses yönetimimizde önemli bir kilometre taşı olan bu proje bizi, Akıllı Hayat 2030 yolunda Zorluteks’in stratejik yaklaşımı kapsamında yer alan müşteri beklentileri, atıkların geri kazanılması, çevresel etkilerin azaltılması hakkındaki hedeflerimize bir adım daha yaklaştıracak.”