Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

manifestomuzu yayınladık!

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum kültürümüzün başlıca öğelerinden birine dönüşmesi, konu özelinde farkındalığın artması için tüm paydaşlarımıza da yansıtacağımız yol haritamızı gösteren ve taahütlerimizi içeren manifestomuzu yayınladık.

Zorlu Holding ve Grup şirketleri olarak; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını referans aldığımız Akıllı Hayat 2030 stratejik yaklaşımımız doğrultusunda ilerlerken toplumsal gelişimin her alanında etkin çalışmalar yapmak için gereken kaynaklara ve tutkuya sahip olduğumuza inanıyoruz. Tüm iş süreçlerimizde dinamizme, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veren bir şirket olarak kapsayıcı ve çeşitlilikten beslenen bir kurum kültürü oluşturmak ve iş dünyası başta olmak üzere toplum genelinde eşitliği sağlamaya bir adım daha yaklaşmak için aşağıdaki taahhütleri kendimize rehber olarak alıyoruz.

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla iş gücüne eşit katılımı sağlamak konusunda üzerimize düşen rolü sahipleniyor, etkin bir kurumsal liderlikle bu konuda iş dünyasına örnek olma sözü veriyoruz. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesini ve iş gücüne katılım oranının artmasını destekliyoruz.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurum politikası haline getirilmesine önem veriyor, şirketlerimizde tüm insan kaynakları süreçlerimizi buna uygun olarak yürütüyoruz.
  • Tüm Zorlu Grubu şirketlerimizde kadın rol model ve liderlerin sayısının arttırılması ve üst yönetimde eşit temsilin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz.
  • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığımızı söylemlerimize, iç ve dış iletişimimizin her alanına yansıtmayı taahhüt ediyoruz.
  • Birlikte çalıştığımız tedarikçilerimizden müşterilerimize, tüm paydaşlarımızın farkındalığına katkıda bulunmaya odaklanıyoruz.