Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni (TCE) bir kurum kültürü haline getirmeye yönelik çalışmalar, çeşitlilik ve eşitlik ekseninde devam ediyor. TCE konusunda farkındalığı artıran bir paylaşım, düşünme ve konuşma platformu yaratmayı amaçlayan Eşit Bi’ Hayat Buluşmaları’nın ilk ikisi, iki önemli fikir önderi Ebru Köksal ve Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in misafirliğinde gerçekleşti.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda başlattığı sürdürülebilirlik odaklı değişim ve dönüşüm hareketinin en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Kapsayıcılık ve çeşitlilikten beslenen daha iyi bir gelecek hayaline ancak hayatın her alanında eşitliği yakalamış bir toplum olarak kavuşulabileceğinden, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ni bir kurum kültürü haline getirmek öncelikler arasında yer alıyor. Bu yöndeki çalışmalar, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik’in önderliğinde, Zorlu Holding ve Grup Şirketleri çalışanlarının gönüllü katılımıyla oluşan TCE Çalışma Grubu ve üst düzey yöneticilerden oluşan TCE Komitesi ile birlikte yürütülüyor.

İş gücüne eşit katılımdan iletişim diline, paydaşlarlarla ilişkilerden kadın lider ve yönetici sayısının artırılmasına kadar geniş bir kapsamda ele alınan TCE konusunda Zorlu Holding çalışanları arasında bir paylaşım platformu yaratmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla, Eşit Bi’Hayat Buluşmaları başladı.

Zorlu Grubu’nun faklı yöneticileri ev sahipliğinde, bir fikir önderinin katılımıyla gerçekleşen Eşit Bi’ Hayat Buluşmaları’nın ilki, Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ve iş insanı Ebru Köksal ile gerçekleşti. Aslı Alemdaroğlu’nun açılış konuşmasının ardından Ebru Köksal, özel yaşamı, kariyeri ve toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamındaki çalışmalarını dinleyicilerle paylaştı.

Bu etkinliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen, Jules Verne Genel Müdürü Ayşe Yağcı Büyükpınar’ın ev sahipliğinde, Arya Kadın Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter’in katıldığı ikinci buluşma izledi. Kadınların iş hayatında kaynaklardan ve fırsatlardan eşit yararlanması, roller üstlenmesi ve girişimcilik üzerine konuşulan etkinlikte, hep birlikte Eşit Bi’ Hayat tartışıldı.

Ebru Köksal

Fikir Önderi ve İş İnsanı

Ahu Büyükkuşoğlu Serter

Arya Kadın Platformu Kurucusu