Bizden Hikâyeler

“Zorlu Holding” olarak sürdürülebilirlik çerçevemizi tarif eden Akıllı Hayat 2030 vizyonumuz, daha iyi bir gelecek ve daha yaşanabilir bir dünya hayalimizin temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirliği merkeze alan Akıllı Hayat 2030, kârlılık ve toplumsal faydayı bir arada sunan bir iş modeli yoluyla şirketimiz, paydaşlarımız, toplumumuz ve çevre için daha fazla değer yaratmamızın yolunu açıyor. Bu anlayışı tüm şirketlerimize yayıyor, enerjiden tekstile, beyaz eşyadan teknolojiye farklı sektörlerde üreten bir şirket olarak, daha iyi bir geleceğin inşası için insanın, toplumun ve gezegenin gelecekteki refahını temel alan “sürdürülebilir çözümler” üretiyoruz.

Akıllı Hayat Buluşmalarımızın en ilgiyle izlenen bölümlerinden birini oluşturan Bizden Hikâyeler, çeşitli şirketlerimizin sürdürülebilirliği nasıl iş modellerinin bir parçası haline getirmeyi başardıklarının ve dünyamızı, toplumumuzu ve geleceğimizi tehdit eden problemlere karşı nasıl sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirdiklerinin heyecan verici örneklerini oluşturuyor.

Zorlu Dergi’nin bu köşesinde, Bizden Hikâyeleri düzenli bir şekilde paylaşarak bu ilham verici projeleri daha yakından tanıtmak ve duyduğumuz gurura tüm okurlarımızı da ortak etmek istiyoruz.

RECLAIM Projesi


Endüstri 4.0 ile yola çıkan RECLAIM projesi, döngüsel ekonomiye dayanıyor ve imalat sanayilerinin yeni gereksinimlerine hızlı adaptasyon için bir Karar Destek Çerçevesi geliştirmeyi hedefliyor. Zorluteks, RECLAIM projesi sayesinde pamuklu kumaşların beyazlık derecesine etki eden ağartma, kurutma ve proseste kullanılan makinelerin, yapay sinir ağları (YSA) ile kurulmuş modeller ile kontrol edilmesini amaçlıyor. Böylece, insandan bağımsız, öngörebilen ve minimum proses tekrarlı standartlaştırılmış süreçlerle gereksiz zaman, kaynak ve maliyet sarfiyatının önüne geçilerek, sonraki proseslerin verimliliği yükseltilecek ve baskı rengi ürün bazında daha kontrol edilebilir hale gelecek.

Gizem Özbek Çam

Zorluteks Kıdemli İş Geliştirme ve Proje Yönetimi Uzmanı

Zorlu Enerji Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Çalışmaları


Dünya literatürüne kazandırılan endemik tür “Ekimia ozcan&secmenii” (Seçmen Çakşırı), dünyada sadece Sami Soydam Barajı yapımının planlandığı bölgede bulunan bir bitki. Bu bitkinin keşfi ile Zorlu Enerji, bölgenin ve bu endemik türün kaderini değiştirdi.

2005 yılında Zorlu Enerji tarafından lisansı alınan ve Denizli ili Acıpayam ilçesi sınırları içerisinde kurulması planlanan 124 MWe kapasiteli Sami Soydam Sandalcık Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesi kapsamında 2009 yılında Çevresel Etki Değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Yapılan temel ÇED verilerinin, söz konusu alanın biyolojik çeşitlilik potansiyelini tam yansıtmadığı görüldü. Bunun üzerine bölgenin biyolojik çeşitliliğinin (flora, memeli, çiftyaşamlı, sürüngen, kuş ve balık) öncelikle ortaya konması ve gerek inşaat, gerekse inşaat sonrası süreçlerde santralin belirlenen biyoçeşitlilik üzerine olası etkileri ve bu etkilerin minimuma indirgenme yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında farklı bir araştırma çalışması başlatıldı.

Alanın biyolojik çeşitlik açısından değerlendirilmesi amacıyla bir yıl boyunca alanında uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla literatür ve saha çalışmaları ile biyolojik çeşitlilik “baseline” çalışması yapıldı. 2014 yılında sonuçlanan araştırma ile çok sınırlı bir alanda yayılış gösteren ve literatürde tanımlı olmayan tek nokta endemik bir tür tespit edildi. Tür tanımlama çalışmaları Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenleri ile sürdürülerek, “Ekimia spec. Nova” ismi ile literatüre yeni bir tür kaydı yapıldı.

Türün yayıldığı alanın baraj göl aynası içerisinde sular altında kalacak olması sebebiyle, Yatırımlar Departmanı ile detaylı toplantılar yapıldı ve alternatif stratejiler belirlenmesi amacıyla biyolojik çeşitlilik uzmanları ve akademisyenlerin de dahil olduğu titiz bir danışma süreci yürütüldü. Barajın yapılması durumunda türün benzer habitatlara taşınarak korunması amacıyla, Ege Üniversitesi ile bir yıl süreli bir çalışma yürütüldü ve yüzde 80 oranında başarı sağlandı. Ayrıca türün yerinde korunma alternatifleri araştırıldı. Baraj kapasitesinin düşürülmesi değerlendirilerek, kamu kurumları ile bir dizi görüşme yapıldı. Ancak türün habitatının düşük kotta su tutulsa dahi bozulacağı gerçeği ve elektrik üretiminin kısıtlanması ile baraj fizibiltesindeki değişimler değerlendirildi.

2017 yılında yapılan nihai değerlendirme sonucunda Zorlu Enerji gerek fizibilite gerçekleri, gerekse dünyada başka bir noktada olmayan bir türün baraj yapımı ile doğal habitatını kaybedecek olması gerçeklerini dikkate alarak, proje lisansını iade etti. Söz konusu tür Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bildirilerek, türün bakanlık tarafından yürütülen biyolojik çeşitlilik koruma tür eylem planına dahil edilmesine katkıda bulunuldu.

Tamer Soylu

Zorlu Enerji Grubu Çevre ve Kurumsal Sorumluluk Yöneticisi