imece’nin 3. Destek Programı’nda

final heyecanı

Sosyal inovasyon platformu imece’nin, Zorlu Holding’in ana partnerliği ve İTÜ Çekirdek’in stratejik partnerliğinde düzenlenen 3. Destek Programı’na başvurarak ön kabul alan 7 takım kuluçka programına katılabilmek için 19 Temmuz’da jüri karşısına çıktı. Zorlu PSM’de düzenlenen etkinlikte, aralarında Türkiye’nin öncü isimlerinin yer aldığı jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 3 takım kuluçka dönemine girmeye hak kazandı. Seçilen “Root (Birlikte)”, “BlindLook” ve “ecording” takımları, sosyal girişimlerini geliştirmek için çalışma alanı, eğitim, ekosisteme erişim, kurumsal işbirlikleri ve Zorlu Holding’in 60 bin TL’lik hibe desteği dahil olmak üzere birçok farklı destekten yararlanacak.

imece’nin 30 Nisan’da çağrısı açılan “Eşitsizliklerin Azaltılması” temalı 3. Destek Programı’nda kuluçka programına katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu. Zorlu Holding’in ana partnerliği ve İTÜ Çekirdek’in stratejik partnerliğinde gerçekleştirilen 3. Destek Programı’na 37’si engellilere, 25’i mültecilere ve 98’i diğer dezavantajlı gruplara odaklanan 160 proje başvurdu. “Toplumdaki eşitsizliklerin azaltılması için dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini ve kapsayıcılığı nasıl sağlayabiliriz? Herkes için erişilebilir eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım olanaklarını nasıl artırabiliriz? Mültecilerin eğitim, istihdam, sosyal hayata katılımını destekleyen ve psiko-sosyal durumlarını iyileştiren araç, model ve yöntemleri nasıl geliştiririz?” sorularına cevap arayan sosyal girişimlerin ortaya çıkarılmasını ve potansiyellerini geliştirerek etkilerini artırmalarını hedefleyen 3. Destek Programı’na, Türkiye’nin 19 farklı şehrinden başvurular geldi.


Erişilebilirlik, kodlama, oyun becerileri, çocuk, yaşlılık, toplumsal cinsiyet, kariyer imkanları, teknoloji, tarım, çevre, gıda üretimi ve paylaşım ekonomisi gibi alanlarda sosyal girişimcilik odaklı yenilikçi çözüm önerileri içeren başvurular arasından seçilen 18 sosyal girişim, 5-7 Temmuz tarihlerinde mentorluk ve eğitim desteği verilen üç günlük “bootcamp” sürecinden geçti. Bu girişimlerden 7’si, 19 Temmuz’da jüriye projelerini sunma imkânı buldu. Jüri tarafından seçilen 3 takım ise kuluçka programına katılmaya hak kazandı.

Üç girişim kuluçka programı kapsamında aldığı destekle yoluna devam edecek

ROOT (Birlikte)


“ROOT (Birlikte)”, Türkiye'de 11-17 yaş arasındaki mülteci ve yerli çocukların birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlayan bir oyun geliştiriyor. 3,9 milyon mültecinin olduğu Türkiye’de okul çağında olan Suriyeli çocuk sayısı 865.000 civarında. 2018-2019 eğitim yılı için tahmin edilen okullaşma oranı ise yüzde 65. Arapça ve Türkçe tasarlanan oyun, çocukların birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanıyarak kaynaşmalarını, empati ve diyalog kurmalarını ve sosyal becerilerinin güçlenmesini sağlıyor. Girişim, Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülebilir kalkınma için ilan edilen 17 küresel hedeften “Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “Nitelikli Eğitim” hedeflerine hizmet ediyor.

BlindLook


“BlindLook”, yemek yemenin önemli bir sosyalleşme aracı olduğu Türkiye’de restoranları ve menüleri görme engelliler için erişilebilir kılıyor. Girişim, engelli bireylerin yemek deneyimlerindeki bağımlılığı ortadan kaldırmayı, çevrelerindeki restoranlardan haberdar olmalarını, sosyal hayata katılımlarını artırmayı amaçlıyor. BlindLook, erişilebilir mekân rehberinin yanı sıra restorana ulaşmak için yetersiz kalan navigasyon yönlendirmelerinin yerine erişilebilir yol tarifleri ile ulaşımı yönlendirme ve dijital olarak erişilebilir menü ile sipariş sürecini özgürleştirme imkânları sunuyor. Girişim, Küresel Kalkınma Hedefleri’nden “Eşitsizliklerin Azaltılması” ve “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.

Ecording


“Ecording”, kırsal bölgelerde kadınların hazırladıkları tohum toplarını drone ile fırlatıp, ulaşılması zor alanları ağaçlandırmayı hedefliyor. Çevre bilincini artırmanın yanı sıra iklim değişikliği ve kadın istihdamı konularına aynı anda çözüm getiren bu yöntem, aynı zamanda 6 kat daha fazla ve 12 kat daha hızlı tohum ekimi imkânı sağlayarak ağaçlandırma maliyetlerini de düşürüyor. Geleneksel yöntemler yerine ecoDrone ile yapılan ağaçlandırma çalışmaları, Küresel Kalkınma Hedefleri arasından “Eşitsizliklerin Azaltılması”, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “Karasal Yaşam” hedeflerini destekliyor.

Süreç nasıl ilerleyecek?

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, UNHCR Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Geçim Kaynakları Müdürü Damla Taşkın, İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Alternatif Yaşam Derneği Başkanı Ercan Tutal ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül’den oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda seçilen 3 takım, imece ve İTÜ Çekirdek ortaklığındaki kuluçka programına katılacak. Seçilen her bir girişimciye Zorlu Holding tarafından 60 bin TL değerinde hibe, İTÜ Çekirdek'te çalışma alanı, İTÜ Çekirdek'ten girişimcilik eğitimi, imece'den sosyal etki eğitimi, 3 ay boyunca kapsamlı mentorluk, yerel ve global ağlara, faydalanıcılara ve müşterilere erişim imkânları sunulacak.


Kuluçka programına katılmaya hak kazanan takımların seçildiği etkinlikte New York Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Selçuk Şirin bir konuşma gerçekleştirirken, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Gazeteci Yazar Dr. Fatoş Karahasan moderatörlüğünde “Özel Sektörden Sivil Topluma Eşitsizliklerin Azaltılması Adına Neler Yapıyoruz?” başlıklı bir de panel düzenlendi. Etkinlikte kurulan “Proje Pazarı”nda dezavantajlı grupların eğitim ve istihdam süreçleri boyunca ve sosyal hayata katılımlarında eşit olanaklara erişimi için çalışan 10 girişim de stant açarak girişimlerini tanıttı.