ZORLU HOLDİNG KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK PROGRAMINDA

İKİNCİ DÖNEM BAŞLADI

Parlak Bi’Fikri olanlara

girişimcilik fırsatı!

Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde, yenilikçi fikirleri ve çözümleri teşvik eden bir iş ortamı yaratmak için başlattığı kurum içi girişimcilik projesi “Parlak Bi’Fikir”in ikinci döngüsü 10 Haziran’da online gerçekleştirilen lansmanla başladı. Fikrini bir girişime dönüştürmek isteyen Zorlu Grubu çalışanlarına yeni nesil bir kariyer fırsatı sunan program, fikir çağrısının ardından seçilen fikirlerin etrafında takımların oluşmasıyla devam edecek. Sekiz aylık yoğun bir eğitim, mentorluk ve seçim sürecinin ardından yatırım almaya hak kazanan takımlar, Zorlu Holding ortaklığında kendi şirketlerini kuracaklar.

“Parlak Bi’Fikir”, Zorlu Holding’in, Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunun en önemli halkalarından birini oluşturuyor. Yenilikçi fikirleri ve çözümleri teşvik eden program sayesinde, kurum içindeki inovasyon gücünü ortaya çıkaran girişimcilik odaklı bir iş kültürünün yaratılması amaçlanıyor.

“Parlak Bi’Fikir”’in geçen seneki ilk döngüsünde 300’den fazla girişim fikri toplanmış ve 8 ay boyunca yoğun bir çalışma, mentorluk ve eğitim sürecinin ardından “ConectoHub” ve “AbilityPool” takımları yatırım almaya hak kazanmıştı. Her iki girişim de geçtiğimiz şubat ayında Zorlu Holding ortaklığında şirketlerini kurmuştu. Programın ikinci döngüsünde, pandemi sonrası yeni iş alanlarına, ürün ve hizmetlere olan ihtiyacın artmasıyla, daha fazla sayıda ve çeşitlilikte fikir toplanması bekleniyor.

Yeni dönem, yeni fırsatlar!

Parlak Bi’Fikir’in ikinci döngüsüne yönelik fikir çağrısı, 10 Haziran Çarşamba günü webex üzerinden yapılan canlı yayın ile başladı. Moderatörüğünü Hakan Akben’in üstlendiği online buluşma, Zorlu Grubu’nun hissedar temsilcileri, üst yönetimi, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt, Zorlu Holding İnsan Kaynakları Direktörü Zülal Öztürk Kaya, Hukuk Yurtiçi İşlemleri Müşavir Yardımcısı Nihan Esendal ve Muhasebe Müdürü Zafer Şeyben’in yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Zorlu Grubu çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda proje paydaşları süreç ile ilgili bilgi paylaşımında bulunurken, ilk döngüde yatırım alan AbilityPool ve ConectoHub’ın kurucu ortakları ve yeni döngüde inovasyon elçileri olarak destek verecek ilk döngü katılımcıları da, Zorlu Grubu çalışanları ile deneyimlerini paylaştı.

Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

10 Haziran’daki online lansman ile ikinci döngü fiilen başladı. Fikirlerini girişime dönüştürmek isteyen Zorlu Grubu çalışanlarının Parlak Bi’Fikir Portalı üzerinden jüriye ilettikleri başvurular arasından seçilecek 15 fikir portalda yayınlanarak, bu girişimlerde yer almak isteyen Zorlu Grubu çalışanlarına yönelik takım çağrısı yapılacak. Takımlar oluştuktan sonra eğitimler, çalıştaylar ve mentorluk programlarından oluşan yaklaşık 8 aylık bir maraton başlayacak. Bu süreçte fikirlerini geliştirerek bir start-up kurmak için gerekli donanım ve bilgi altyapısını geliştirecek olan takımlar, bir yandan da yoğun bir şekilde sunum hazırlığı yapacaklar. İlk sunumun ardından tohum yatırımı almaya hak kazanan takımlar, finalde Zorlu Grubu hissedarlarına ve üst yönetimine yapacakları ikinci bir sunum ile girişimlerini hayata geçirmek için yatırım almaya çalışacaklar.

Takımlara girişimcilik dünyasını anlama, tartışma, öğrenme, paylaşma, deneyimleme ve işbirliği açısından eşsiz bir deneyim sunacak olan Parlak Bi’ Fikir, aynı zamanda süreç boyunca verilecek eğitimlerle çalışanlara inisiyatif alma, ekip çalışması, planlama, organizasyon ve liderlik gibi yetkinliklerini de geliştirme fırsatı verecek. Yine bu süreçte insan kaynakları yönetimi, muhasebe ve hukuk gibi konularda da takımlara tam destek sağlanacak. Birinci döngüden farklı olarak ikinci döngüde süreç büyük oranda online ortamda yürütülecek. Böylece hem sağlık riskleri giderilecek hem de katılımcıların zamanlarını daha efektif kullanmaları sağlanacak.

Programa katılmak isteyen Zorlu Grubu çalışanları, süreçle ilgili tüm bilgilerin yanı sıra girişimcilikle ilgili geniş bir kütüphaneye Parlak Bi’Fikir Portalı’ndan ulaşabilirler.

İnovasyon elçileri de yeni süreçte girişimci adaylarına destek olacak

Geçtiğimiz sene Parlak Bi’Fikir kapsamında yatırım alarak şirket kuran girişimciler ile ilk döngüyü deneyimleyen inovasyon elçileri de lansman yayınına katılarak kendi deneyim ve kazanımlarını çalışma arkadaşlarıyla paylaştılar. Kurum içi girişimciliğin bir “kazanan-kaybeden” süreci olarak görülmemesi gerektiğini belirten inovasyon elçileri, Parlak Bi’Fikir programının tüm katılımcılara büyük bir gelişim fırsatı sunduğunu ve yatırım alamasalar bile bu deneyimden kariyerleri adına önemli kazanımlar elde ettiklerini belirttiler. İnovasyon elçileri, sonraki süreçlerde de deneyimleri ile iş arkadaşlarına destek vermeyi sürdürecekler.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu:

“Pandemi sürecinde girişimcilik ruhunun, hızlı hareket etme, uyum sağlama özelliklerinin ne kadar hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gördük. Bu programla içimizden start-up’lar çıkarıyor olmamız çok önemli, ama bundan daha önemli olan, sürecin tamamının grup genelinde yarattığı dönüştürücü etki."

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül:

“Parlak Bi’Fikir, pandemi sonrası yeni gerçekler ve normallere paralel şekillenen ihtiyaçlara yönelik yeni fırsatlar yaratacak. Bu süreç aynı zamanda, daha iyi bir dünya için ne yapabilirim diye düşünen çalışanlarımız için önemli bir fırsat yaratırken, yetkinliklerini artırıp yeni iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik kendilerini geliştirebilecekleri bir zemin de oluşturacak.”

Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal:

“Akıllı Hayat 2030 ile birlikte, yaptığımız işin sürdürülebilir olması için radikal değişimlere ve negatif koşullara hızla uyum sağlayabilecek şekilde iş kültürümüzü yeniden tasarlıyoruz. Başlattığımız ikinci döngünün, yeni dünyanın şirketi ya da bireyleri olma yolunda hem Grubumuz hem de ülkemiz için farklı kazanımları olacağına inanıyorum.”

Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt:

“Bu pandemi sürecinde ayakta kalabilmenin yolunun sürekli inovasyondan geçtiğini bir kez daha gördük. Parlak Bi’Fikir ile inovasyon odaklı kültürel dönüşümü tetiklerken, aynı zamanda grubumuzu yeni yatırım alanlarıyla buluşturacak start-up’lar çıkarıyoruz.”