Korteks

PLASTICE projesi ile Horizon Programı’na kabul edildi

Türk iplik sektörünün önde gelen kuruluşlarından Korteks, PLASTICE projesi ile Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerini yürüttüğü Horizon Programı’na kabul edildi. Korteks’in ilk Horizon Europe projesi olan PLASTICE, ayrıştırılması çok zor olan kompleks yapıdaki tekstil ve plastik atıkların teknoloji ve inovasyon ile geri dönüştürülmesini ve bu yolla elde edilen hammaddelerden düşük karbon ayak izine sahip nihai ürünlerin imalatını hedefliyor.

Döngüsel ekonomi konusunda son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiren Korteks, PLASTICE projesi ile Horizon Europe (Ufuk Avrupa) Programı’na kabul edildi. Proje sayesinde, ayrıştırılması çok zor olan kompleks yapıdaki tekstil ve plastik atıkların çevre dostu, inovatif, akıllı ve dijital teknolojilerin kullanılmasıyla geri dönüştürülmesi amaçlanıyor. Böylece geri dönüştürülmüş hammaddelerden düşük karbon ayak izine sahip nihai ürünler üretilmesi mümkün olacak.

Avrupa Birliği’nden 15,1 milyon euro destek almaya hak kazanan proje kapsamında 7 farklı ülkeden 25 partner kuruluş 4 yıl boyunca iş birliği içinde çalışacak. Atık yöneticileri, geri dönüşümcüler, kimyasal ve tekstil endüstrileri, teknik ve bilimsel otoriteler, kamu, sivil toplum ve toplumun tamamı projenin paydaşları arasında yer alıyor.

Korteks Genel Müdürü Barış Mert: “PLASTICE projesi ile döngüsel ekonominin en yenilikçi örneklerinden birini sunacağız.”

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimi şeklinde gören bir şirket olarak, çevre dostu projeler geliştirmeye odaklandıklarını ifade eden Korteks Genel Müdürü Barış Mert, “Küresel ısınma, iklim değişikliği, atık problemleri, temiz su ve gıdaya ulaşmadaki sorunlar toplumun sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini her geçen gün daha da artırıyor. Bu sebeple özellikle atık problemine yönelik olarak son dönemde, hem devletler ve uluslararası kurumlar hem de şirketler tarafından acil aksiyonlar alınmaya ve yeni projeler oluşturulmaya başlandığını görüyoruz. Biz de Korteks olarak, bu probleme yönelik çözüm niteliği taşıyan birçok çalışmayı kendi çatımız altında yapıyor ve yeni projeler üretiyoruz. PLASTICE projesi de bu anlamda bizim için önemli bir milat olacak” dedi.

Projenin dünyadaki atıkların geri dönüşümünde yaşanan sorunların çözümü için tasarlandığını söyleyen Mert, “Dünyada geri dönüştürülen ürünler miktar olarak halen düşük. Bunun en temel nedeninin, karmaşık yapılı/bileşenli/karışımlı plastikler ve tasnif edilmemiş diğer atık karışımlarının işlenmesindeki teknik ve ekonomik zorluklar olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu projede kullanacağımız kimyasal geri dönüşüm yöntemi, atık sahalarında, atıkların sürdürülebilir olmayan şekilde geri dönüştürülme problemini bütünleyici biçimde çözebiliyor. PLASTICE projesi, bu sorunu çözmek amacıyla Avrupa seviyesinde yeni kimyasal geri dönüşüm sistemlerini yaratma potansiyeli açısından büyük bir önem taşıyor” dedi.

Pamuk ve PET karışımlı ürünler kimyasal geri dönüşümle ekonomiye kazandırılacak

PLASTICE projesinin tekstille ilgili bölümlerinde öncelikle tekstil atığı olarak daha çok pamuk ve PET karışımlı ürünler toplanarak ayrıştırılacak. Pamuk iplikleri enzimatik prosesle yapı taşı olan selüloz/şekere ayrıştırılacak ve daha sonra bu şeker etanole dönüştürülecek. Bu yöntemle ayrıştırılamayan tekstiller ya direkt olarak geri dönüştürülecek ya da üzerindeki diğer kontamine olmuş ürünlerin ayrıştırılması için yıkama prosesine tabi tutulacak. PET polimeri ise kimyasal geri dönüşüm yöntemiyle yapı taşı olan PTA ve MEG’e ayrışacak ve sonrasında yeniden polimerizasyon prosesiyle granül formatına dönüştürülecek.

Projenin bu aşamasında devreye girecek olan Korteks, öncelikle geri dönüştürülen PET granülünü kimyasal yöntemlerle analiz ederek granülün filament iplik çekimine uygunluğunu araştıracak. Spektleri onaylanan geri dönüşümlü granüllerden önce POY ve FDY filament iplik türleri, sonrasında ise POY ipliklerden yalancı büküm tekniğiyle doğal elyaflara benzetilmiş tekstüre iplik üretilecek. Korteks, ürettiği tüm ipliklerin fiziksel ve kimyasal analizlerini gerçekleştirecek ve ipliklerin spektlerini oluşturacak.

Korteks çevre dostu projelerle rol model olmayı hedefliyor

Daha yaşanılabilir bir dünya için sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında fark yaratmayı ve rol model olmayı hedeflediklerini belirten Barış Mert, böyle bir projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Mert, “Grubumuzun dünyadaki paydaş temelli dönüşüme cevap verdiği yenilenen Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda benimsediği ‘sorumlu yatırım holdingi’ anlayışıyla, biz de Korteks olarak sürdürülebilirliği odağımıza alarak tüm iş süreçlerimizde çevresel ve sosyal etkimizi hesap ederek hareket ediyoruz. Fabrikada hammadde, proses ve ürün olmak üzere üretim süreçlerimizin tüm aşamalarını sürdürülebilirlik odaklı olarak yürütüyoruz. Bunun sonucunda da pazara akıllı, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünler sunabiliyoruz. Tüm bunlarla birlikte döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak projeler geliştirmeye devam ediyoruz. PLASTICE projesi de bunlardan bir tanesi. Daha güzel işler ortaya çıkarmak ve daha yaşanılabilir bir dünyanın inşasına katkı sağlamak için bu tarz projelerde yer almaya devam edeceğiz. Bu anlamda desteklendiğimizi ve yaptığımız işlerin fark edildiğini görmek ve bunun neticesinde Ufuk Avrupa Programı’ndan destek almış olmak bizim için çok kıymetli” dedi.