Zorlu Enerji’den sektöründe bir ilk:

Entegre Faaliyet Raporu yayımlandı

Zorlu Enerji, yarattığı değerleri sektöründe ilk kez yayımlanan Entegre Faaliyet Raporu aracılığıyla paylaşıyor. Zorlu Enerji’nin 2021 Entegre Faaliyet Raporu, şirketin ekonomik verilerinin yanı sıra geleceğe dair planlarını ve sürdürülebilir değer yaratımı konusunda ortaya koyduğu performansını, paydaşlarına şeffaf bir şekilde sunuyor.

Zorlu Enerji, Entegre Faaliyet Raporu ile 2021 yılı faaliyetlerinin güncel çıktılarını, geleceğe dair planlarını, hedeflerini ve sürdürülebilir değer yaratımını paylaştı. Rapor, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen çerçeve kapsamında, entegre bir bakış açısıyla ve Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) tarafından yayımlanan GRI Standartları’na uyumlu olarak hazırlandı.

Rapor ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansı içeriyor

Zorlu Enerji Entegre Faaliyet Raporu’nda 2021 yılına ait ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansını paydaşlarının bilgisine sunuyor. Türkiye’deki bağlı ortaklarının ilk entegre faaliyet raporu olan çalışma, şirketin 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nu da içeriyor. Zorlu Enerji’nin imzacısı olduğu ve taahhüdünü ilettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s) ilerleme bildirimlerini kapsayan rapor, aynı zamanda, Zorlu Enerji ve yurt içi bağlı ortaklıklarının finansal ve finansal olmayan verileri ile yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerin finansal verilerine de yer veriyor.

“Değer yaratmaya odaklı bir şirketiz”

Geçtiğimiz yıllarda düzenli periyotlar halinde yapılan sürdürülebilirlik raporlamasının, bu çalışma ile birlikte kapsamının genişletilerek entegre faaliyet raporu olarak yayımlanmaya başlandığını belirten Zorlu Enerji CFO’su Elif Yener, değer yaratmaya odaklı bir şirket olduklarının altını çizdi. Sadece finansal değil, çevresel, sosyal ve yönetişimsel açıdan ortaya koydukları efor ve değeri de paydaşlarıyla şeffaf şekilde paylaşmaya öncelik verdiklerini ifade eden Yener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ortaya koyduğumuz hedefler kadar bu hedeflere yönelik aksiyonların sonuçlarını da bundan sonra her yıl entegre faaliyet raporumuz aracılığıyla paydaşlarımızla açıklıkla paylaşacağız. Hayata geçirdiğimiz sayısız ilklerle sektörümüze öncülük ediyoruz. Bu rapor da sektörümüzde bir ilk olarak yerini aldı. Özellikle sürdürülebilirlik faaliyetlerimizle çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim performansımızı yükseltmeye ve sektördeki öncü şirket olma konumumuzu korumaya odaklanırken, bu raporun hem biz hem tüm paydaşlarımız için önemli bir motivasyon kaynağı olacağına inanıyoruz. Raporda yer alan tüm bu güzel işlerin arkasında, başta çalışma arkadaşlarımız olmak üzere değerli paydaşlarımız var. Tüm paydaşlarımız için değer yaratmaya ve sektörümüzün ilkleri ile farklılaşmaya devam etmeyi arzu ediyoruz.”