Zorlu Holding “Akıllı Hayat 2030” ile akıllı tekstil pazarına odaklandı

Zorlu Holding, daha iyi bir gelecek hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere hayata geçirdiği “Akıllı Hayat 2030” vizyonu doğrultusunda tekstil sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla geleceğin akıllı tekstil dünyasını bugüne taşıyor. 2030 yılında dünya üzerinde 3 trilyon dolara ulaşacağı öngörülen akıllı tekstil pazarına odaklanan Zorlu Tekstil Grubu, halihazırda cirosunun yüzde 20’sini oluşturan akıllı tekstilin cirodaki payını 2025 yılına kadar yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyor.

Bugün Türkiye’de sanayide en çok istihdam yaratan 3 gruptan, en büyük 7 ihracatçıdan ve en çok gelir yaratan 6 gruptan biri olan Zorlu Grubu, tekstil sektöründe, teknolojik yeniliklerden beslenen ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle dünya devlerinin inovatif iş ortağı olarak dikkat çekerken, doğa ve insandan ilham alarak tasarladığı çalışmalarıyla tekstil sektörünün çevre ve topluma değer yaratacak şekilde dönüşümüne liderlik yapıyor.


Tüm faaliyetlerini Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu olarak “Akıllı Hayat 2030” vizyonu ile şekillendiren Zorlu Holding, bu kapsamda sürdürülebilirliği adım adım tüm grup şirketlerinin uzun vadeli yönetim stratejisi, iş politikası ve süreçlerine dahil etmeye devam ediyor. Dünyada yaşanan hızlı değişim sürecini bir dönüşüm fırsatı olarak gören Grup, inovatif ve teknolojik yeniliklerden beslenen daha iyi bir gelecek için döngüsel ekonomiyle şekillenen sürdürülebilir ve akıllı çözümlere odaklanıyor. Bunun bir yansıması olarak fabrikalarından hammadde ve proses yönetimine, ürünlerden hizmetlere kadar her şeyi akıllandıran Grup, geleceğin akıllı ürünlerini, akıllı evleri, akıllı şehirleri ve akıllı yaşam alanlarını bugüne taşıyor.

Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül:

“Akıllı tekstile yaptığımız yatırımlarla, tekstilde küresel gündemi belirleyen şirketlerden biri olmayı hedefliyoruz.”

Dünyada büyük bir dönüşümün yaşandığını ve bu dönüşümden tekstil sektörünün de derinden etkilendiğini dile getiren Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, bu değişimi iyi yönetenlerin gelecekte küresel tekstil gündemini de belirleyeceğini söyledi. Zorlu Grubu’nun, diğer sektörlerle karşılaştırıldığında daha geleneksel bir sektör kabul edilmesine rağmen tekstilin gelecekte de katma değer yaratacak en kritik sektörlerden biri olacağını öngördüğünü ve bu alandaki yatırımlarına devam ettiğini belirten Yüngül, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Geleceği odağına alan ve bu anlamda dünyadaki yenilikleri takip eden bir grup olarak, tüm yeniliklerin beşiği, çıkış noktası olarak gördüğümüz Silikon Vadisi’ni ve daha başka merkezleri sıkı takip ediyoruz. Hatta burada bir şirketimiz de var. Buralarda edindiğimiz izlenimler, çok büyük bir dönüşümün tüm sektörleri baştan başa değiştireceğini gösteriyor. Bu yeni dünyada artık tek tek sektörler değil, disiplinler arası çalışma, malzeme bilimi ve teknolojinin birlikteliğinde, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üreten yeni nesil bir ekonomi olacak. Özellikle tekstilin bu konuda çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tekstil, iletken kumaşlardan teknik tekstile, giyilebilir teknolojiden enerjiye, güvenlikten sağlık endüstrisine kadar her alanla ortak kesişim kümeleri oluşturan çözümlerin merkezinde. Son 5 yıldır yapmış olduğumuz araştırmalar gösteriyor ki gelecek akıllı tekstil ürünlerinde. 2008-2009 global ekonomik krizinden önce 60 milyar dolar civarında olan küresel akıllı tekstil pazarı, 2015’te 90 milyar dolar civarında iken bugün 160 milyar dolara koşuyor. Çin, ABD ve Almanya’nın sürükleyici gücü oluşturduğu bu pazarda ülke olarak geçen yıl 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Fakat pazarın potansiyelini ve kaydettiği gelişimi düşündüğümüzde, bu konuda daha gidebileceğimiz çok yol var. Sürdürülebilirliği bir iş yapış biçimi olarak ele alan ve teknolojiden beslenen yenilikçi bir grup olarak, Silikon Vadisi’nden aldığımız ilham ve yaptığımız araştırmalar neticesinde akıllı tekstile uzun süredir yaptığımız yatırımları artırarak sürdüreceğiz.”

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın:

“Zorlu Tekstil olarak, başlattığımız akıllı dönüşüm ile 2025’e kadar ciromuzu 2 kat artırmayı hedefliyoruz.”

Zorlu Tekstil Grubu’nun tüm faaliyetlerini Akıllı Hayat 2030 vizyonu çerçevesinde şekillendirdiğini dile getiren Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, iş yapış biçimi haline getirdikleri sürdürülebilirliği, tesis ve fabrikalardan iş süreçlerine, ürün ve çözümlere kadar her alanda 360 derecelik bir anlayışla tüm grup şirketlerine yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, “Bu dönüşümün bir yansıması olarak hiç de kolay olmayan küresel ekonomik koşullara rağmen dünya devlerinin tercih ettiği inovatif iş ortağıyız. Bugün Zorlu Holding Tekstil Grubu olarak Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi Korteks ve ev tekstili üretiminde global liderlerden biri olan Zorluteks başta olmak üzere 12 şirketimizle Türkiye’nin tekstilde en büyük gruplarından ve ihracatçılarından biriyiz. Zorluteks ile ihracattaki güçlü pozisyonumuzu lider ev tekstili markalarımız TAÇ, Linens ve Valeron ile hem dış pazar hem de iç pazarda sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde ticaret kanalımızı daha da akıllandıracağız. Yeni işler, yeni kanallar, e-ticaret ve uluslararası işbirlikleri ile büyümeye devam edeceğiz. Zorlu Tekstil olarak başlattığımız akıllı dönüşüm ile 2025’e kadar ciromuzu 2 kattan fazla artırmayı hedefliyoruz,” dedi.


Türkiye’nin katma değerli üretimin şifrelerini aradığı bir dönemde asıl katma değerin inovasyonda olduğunu, bunun yolunun da tüketici deneyimine odaklanmaktan geçtiğini dile getiren Altın, “Grup olarak biz bunu çok erken dönemde keşfetmiş bir şirketiz. Bu sayede dünyada inovatif iş ortağı olabiliyor, yaptığımız ihracat ile yeni nesil akıllı tekstilde Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olmayı başarabiliyoruz. Yenilenerek ve güçlenerek, akıllı, sürdürülebilir ve daha da katma değer yaratan bir şirkete dönüşerek, tekstilde Türkiye’de ilkleri gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz,” şeklinde konuştu.

Akıllı tekstil pazarı 2030 yılında 3 trilyon dolarlık
büyüklüğe ulaşacak.

Dünyada 160 milyar dolara ulaşan akıllı tekstil pazarının 2025 yılında 475 milyar dolara, 2030’da ise 3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Akıllı tekstil pazarı “Döngüsel ekonomi, geri dönüşüm”, “İletken tekstil yüzeyleri” ve ”Karbon dokuma-kompozit teknolojileri” olmak üzere üç ana trend üzerinde şekilleniyor. Moda, giysi ve tekstil sektörlerinin nano malzeme ve kaplama teknikleriyle buluşmasının ardından, teknolojinin de tekstille bir arada kullanılabilmesiyle birlikte, akıllı tekstil pazarı yeni ama güçlenerek büyüyen bir pazar olarak öne çıkmaya başladı. Sağlık, bakım, spor ve korunma, otomotiv ve ulaştırma, ev tekstili ve askeri uygulamalar, akıllı tekstilin en görünür olduğu alanlar olarak öne çıkıyor.


Zorlu Tekstil’in doğa ve insandan ilham alarak tekstil sektörünü çevre ve topluma değer yaratacak hale getirmeye odaklandığını dile getiren Necat Altın, bunun için döngüsel ekonomi tabanlı sürekli inovasyon anlayışını tüm Tekstil Grubu şirketlerinde yaygınlaştırdıklarını belirtti. Hammadde, proses ve ürün olmak üzere üç alanda da sürdürülebilirlik odaklı akıllı bir iş modeli uyguladıkları ifade eden Necat Altın, “Tüm üretim ve iş süreçlerimizi döngüsel üretimle doğaya geri kazandıracak şekilde akıllandırıyor, yeni nesil akıllı tekstilin dünyadaki ilk örneklerini vermeye devam ediyoruz. Bu konuda en büyük gücümüzü Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımdan alıyoruz. Bu sayede 2019’da sürdürülebilir ve akıllı ürün kategorilerinden gelen gelirlerimizi artırmayı hedefliyoruz. Zorlu Tekstil Grubu olarak, halihazırda ciromuzun yüzde 20’sini oluşturan akıllı tekstilin ciromuzdaki payını 2025 yılında yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu alanda pay sahibi olmak, Akıllı Hayat 2030 hedeflerine ulaşma yönünde Zorlu Grubu’na da ciddi bir katkı sağlayacak,” şeklinde konuştu.

Geleceği bugüne taşıyan akıllı, yenilikçi ve
sürdürülebilir ürünler

Bugüne kadar hep “ilk”lere imza atan Zorlu Tekstil Grubu, sürdürülebilir bir dünya hayalini gerçeğe dönüştürmek için “Gelecek için Bugün” diyerek yeni işler üretmeye odaklanırken, yakın dönemde pek çok sıra dışı ve yenilikçi projeyi hayata geçirdi. “Güvenlik güçlerimiz artık Korteks’in DRY TOUCH® kumaşları ile üretilmiş üniformalarla görev yapıyor. Otomotivde dünya markaları ile çalışıyoruz. Yaklaşık 5 bin ton otomotiv ipliği ihracatımızla, Avrupa’daki tüketimin yüzde 15’ini tek başımıza biz karşılıyoruz. Antibakteriyel tekstil ürünlerimiz ile bu alanda çok daha fazla büyüyebileceğimizi öngörüyoruz,” diyen Necat Altın, önümüzdeki dönemde Korteks’in geliştirdiği çok özel ipliklerle teknik tekstilde daha da büyümek istediklerini söyledi.


Zorlu Tekstil Grubu’nun büyüme planlarında teknik tekstilin ve otomotiv sektörünün ağırlığını artıracaklarını belirten Necat Altın, bu alandaki proje ve planlara yönelik olarak şunları söyledi: “Teknik tekstilde stor, black-out, outdoor, tente gibi ürünleri geliştiriyoruz. Kendini temizleyen storlarımıza FR ve antibakteriyel özelliklerini ekleyerek İngiltere ve İsrail’e gerçekleştirdiğimiz satışları artırmayı hedefliyoruz. Korteks ve Zorlu Tekstil işbirliğinde, PVC içermeyen Sun Screen kumaş satışına başlıyoruz. Bunun dışında yepyeni, sıra dışı işler yapmayı hedefliyoruz. Elektrikle tekstilin bir arada kullanıldığı iletken teknolojilere özel olarak odaklandık. Bununla ilgili olarak Vestel ile ortak yürüttüğümüz TÜBİTAK destekli çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ana alanımız olan ev tekstili dışında akıllı tektstilin ana trendlerinden biri olan kompozit alanındaki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz.”

Giyelebilir teknolojilere yoğun yatırım

Giyilebilir teknolojiler alanına da yoğun yatırım yapan Grup, tüketicilerin talepleri doğrultusunda bu alanda pek çok inovatif projeye imza atıyor. “Vücut sıcaklığı, tansiyon, kalp atışı gibi vücut fonksiyonlarını ölçerek kayıt altına alan ve kullanıcıları uyararak doğru hareketler yapılmasını sağlayan sporcu kıyafetleri bugün akıllı tekstilin öne çıktığı alanlar arasında yer alıyor. Bunun dışında güvenlik güçlerinin kıyafetleri ile ilgili olarak da akıllı ürün talepleri giderek artıyor. Zor tutuşan, ısıyı ya da soğuğu geçirmeyen, elektromanyetik dalgalara kalkan olan birçok ürünümüzle hem sporcu kıyafetleri hem de güvenlik güçlerinin bu taleplerine hazırız ve ilk örneklerini de müşterilerimize sunduk,” şeklinde konuşan Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, tüketici ihtiyaçlarına odaklanan ürün geliştirme anlayışı ile birçok akıllı tekstil ürününü piyasaya sunduklarını ifade etti. Örneğin, eldiven üreticilerinden gelen geri bildirimler üzerine kesilmez eldivenlerde kullanılan “cut resistance” ürününü geliştirerek yakın zamanda pazara sunan Grup, yine tüketici talepleri doğrultusunda antistatik iplik üretimini gerçekleştirdi. Bu iplikler, çalışanlar üzerindeki statik elektrik yükü birikimini engelleyerek olası iş kazalarının önüne geçiyor.

Proses yönetiminde yapay sinir ağlarıyla devrim: AB Horizon 2020 RECLAIM

Zorlu Tekstil, proses yönetiminde de akıllı üretim odaklı birçok inovasyona imza atıyor. Şirket, karar mekanizmalarını insansız hale getiren, makine duruşlarını ortadan kaldıran bir Endüstri 4.0 dönüşümünü adım adım hayata geçiriyor. Bu dönüşümün en önemli halkalarından birini ise, Zorluteks’in Avrupa Birliği’nin araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olan Horizon 2020 Hibe Programı kapsamında dahil olduğu RECLAIM projesi oluşturuyor. Dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı olan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne 451 milyon Euro katılım payı verdiği Horizon 2020 kapsamındaki RECLAIM projesi ile makine, ekipman ve malzemelerin ömrünün uzatılması ve kaynakların gereksiz kullanımının azaltılması amaçlanıyor. Döngüsel ekonomi çerçevesinde, sorunlara yenilikçi bir çözüm geliştirilmesini hedefleyen proje hayata geçtiğinde, pamuklu kumaşların beyazlık derecesine etki eden ağartma, kurutma ve proseste kullanılan makine ve reçetelerin, yapay sinir ağları (YSA) ile kurulmuş modellerle kontrol edilmesi mümkün olacak. Aralarında Avrupa’nın farklı ülkelerinden 22 partnerle birlikte Zorluteks’in de yer aldığı 12,5 milyon Euro tutarındaki RECLAIM projesi, Zorluteks’in Horizon 2020 programı çerçevesinde kabul edilmiş ilk projesi olma özelliğini taşıyor.

Geleceği bugüne taşıyan akıllı, yenilikçi ve
sürdürülebilir ürünler

Reborn Nevresim


Pamuk ve Tencel ipliklerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen ve doğa dostu yapısı ile yemyeşil bir geleceğe destek olan TAÇ Reborn nevresimler, yumuşak dokusu ile uyku saatlerine doğallık getiriyor.

Spacer Kumaş


Çift katmanlı yapıya sahip, hava geçirgenliği sağlayan Spacer kumaşlar ayakkabı ve bebek alezi gibi hava geçirgenliği gerektiren alanlarda kullanılıyor. Dayanıklı ve hafif olması Spacer kumaşların diğer bir güçlü yönü.

UV Resistant Polyester İplikler


Tente, branda, bahçe mobilyası gibi dış ortam kumaşları için geliştirilen UV Resistant polyester iplikler güneş ışınları kaynaklı renk solmalarını yavaşlatıyor. Kullanılan özel teknoloji ile ipliğin dış ortamlarda kullanım ömrü uzarken, bu ipliklerle dokunmuş ürünler de dayanıklılığını koruyor.

Otomotiv Projeleri


Zorlu Tekstil, otomotiv kumaş projelerinin tasarım ve seri üretim süreçlerinde, markalarla sürekli işbirliği içinde polimerden nihai ipliğe kadar otomotive dair tüm talepleri hızlı, esnek ve güvenilir bir şekilde karşılayarak, otomotiv projelerinin vazgeçilmez unsuru olan kalite sürekliliğini sağlıyor.

Anti Bakteriyel Nevresim


Özellikle hijyen gerektiren alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olan bu ürün, hastane çarşafı ve yastığı gibi ihtiyaçlara cevap veriyor.

Ion Therapy


Ion Therapy Nevresim Takımları negatif iyonlarla kullanıcılara pozitif uyku deneyimi sunuyor. Koleksiyon, stresin azalmasına ve yorgunluğun giderilmesine yardımcı olurken, zihinsel ve fiziksel rahatlık sağlıyor.

Uyku Analizi Yapan Alez


Kişiye özel uyku performans raporu oluşturarak kişilerin uyku düzenini ve kalitesini iyileştirmeye odaklanan, ev tekstilinde ilk defa geliştirilmiş bir ürün.

Fotovoltaik Perdeler


Güneş enerjisinden faydalanan perdeler, enerji verimliliğine katkı sağlıyor.

DRY TOUCH® ile üstün performans


Zorlu Holding’in sertifikalı performans kumaş markası olan DRY TOUCH® havanın dışarıdan içeriye girmesine, nemin ise içeriden dışarıya kolayca atılmasına olanak vererek spor giyim, iç giyim, denim giyim, iş elbisesi ve hazır giyimde gözle görünür bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Yapılan testler, DRY TOUCH® kumaşlarının pamuğa göre nemi 10 kat daha hızlı emdiğini gösteriyor.

Reborn Perde


Doğada çözülmesi uzun yıllar alan pet şişelerin ve sürdürülebilir tüketimi desteklemek adına polyester ipliklerin geri dönüşümüyle üretilen Reborn perdeler, şık çizgileri ve eşsiz kalitesiyle pencerelere yeni bir dokunuş ve evlere doğallık katıyor.

Medikal Tekstiller


Yüksek yüzey gerginliği ile kolay ıslanmayan ve kirlenmeyen medikal tekstiller, ameliyat önlüğü ve bandaj gibi hijyen gerektiren ortamlar için özel olarak tasarlanıyor.

Cut Resistant Eldiven


Kesilme dirençli eldivenler, kesik ve sıyrık şeklindeki iş kazalarına engel oluyor.

Şarj Edilebilen LED’li Perde


Tekstil ürünlerine elektronik işlevsellik kazandıran şarj edilebilir tül ve stor perdeler üzerindeki led ışıkla ev ortamını aydınlatırken, mobil uygulamayla led ışığın farklı modlarda ayarlanmasına da imkân veriyor.

Güç Tutuşur Perde


NFPA 701 testini geçen yanmaz stor perde.

Ortam Havasını Temizleyen Misss Perde


Misss Perde, özel apresi sayesinde uçuştukça bulunduğu ortamın hava kalitesini iyileştiriyor.

Kendini Temizleyen Stor ve Kumaş Perde


Özel bir teknoloji sayesinde perde üzerinde oluşan lekeler gün ışığı veya ortam ışığı ile temizlenerek, perdeler uzun süre ilk günkü gibi temiz kalıyor.

EKG Ritim Takip Sistemli Tişört


Günlük yaşam aktivitelerini ve elektrofizyolojik sinyal verilerini anlık olarak takip ederek vücuttan veri toplayan bu e-tekstil ürünü, gerektiğinde acil sağlık birimlerine uyarı bildiriminde bulunuyor.

Alarm Özellikli Solar Perde


Hırsızların eve girmek için kullandığı en zayıf noktalardan biri olan pencerelerde kullanılan alarm özellikli perdeler, evin güvenlik sistemine katkı sağlıyor.

Elektromanyetik Dalgaları Kalkanlama Özelliğine Sahip Ev Tekstilleri


Özel bir iplik teknolojisinin kullanıldığı perdeler, elektromanyetik dalgalara karşı yüzde 99’un üzerinde kalkanlama etkisi yaratıyor.

Tarım Ürünleri ile Üretilen PLA İplikler


Korteks tarafından mısır ve şeker kamışı gibi yüksek oranda nişasta içeren tarım ürünlerinden elde edilen PLA iplikler perdelerde başarıyla kullanılıyor.