Parlak Bi’Fikir
yolculuğunda
fikirler yelken açtı

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonunun en kritik ve heyecan verici projelerinden biri olarak 20 Mart’ta lansmanı yapılan Parlak Bi’Fikir yolculuğu, çalışanların önerdiği birbirinden parlak fikirler arasında çekişmeli bir rekabete sahne oldu. 27 Haziran’da Seçici Kurul’un yaptığı değerlendirme sonucunda öne çıkan 7 fikir, belirlenen takımların yoğun çalışması ile tohum yatırımı için birbiriyle yarışacak.

Akıllı Hayat 2030 ile kurumsal sürdürülebilirliğe odaklı bir dönüşümü hayata geçiren Zorlu Holding, grubun temelinde yer alan girişimcilik ve inovasyon kültürünü daha da geliştirmek ve kurum DNA’sında bulunan girişimci bakış açısıyla katma değeri yüksek çözümler üretmek amacıyla başlattığı Parlak Bi’Fikir kurum içi girişimcilik projesinde seçim aşamasını tamamladı. Yoğun geçen seçim süreci sonucunda, önceden belirlenen meselelere yönelik olarak gelen 304 öneri arasından yapılan seçimle 7 fikir tohum yatırımı için yola devam etmeye hak kazandı.

Süreç nasıl gelişti?

Zorlu Grubu çalışanlarının yaratıcı ve yenilikçi fikirleriyle dahil olacağı bir süreç olarak tasarlanan Parlak Bi’Fikir projesi, ilk olarak 20 Mart’ta İstanbul’da yapılan lansmanla başladı. Projenin tüm Grup şirketlerine tanıtılması amacıyla Manisa, Denizli, Bursa, Lüleburgaz ve Ankara’da yapılan organizasyonların ardından projenin odak noktalarını oluşturacak konu başlıklarını belirlemek amacıyla 4 ve 10 Mayıs tarihlerinde, farklı kademelerde çalışan ve yöneticilerin katılımıyla Mesele Çalıştayları gerçekleştirildi. Çalıştaylarda masaya yatırılan konular arasından 3 ana başlık belirlenerek, bu meseleler etrafında tüm Grup çalışanlarına fikirlerini iletmeleri için çağrı yapıldı.

SEÇİLEN MESELELER


Kişiselleştirilmiş ürün, hizmet ve süreçler sunarak yepyeni müşteri deneyimleri yaratmak

Müşteriler, artık herkes için geliştirilen kitlesel ürünler yerine; problem ve ihtiyaçlarının gözetildiği kişiselleştirilmiş çözümleri barındıran hizmetleri satın alma eğiliminde. Bu nedenle Zorlu Grubu, faaliyette bulunduğu sektörlerde ve pazarlarda mevcut ve olası müşterilerine sunacağı kişiselleştirilmiş ürün, hizmet ve süreçleri, müşteri deneyimini merkeze alarak nasıl yaratacağının yol ve yöntemlerini aramalıdır. Bu mesele ile Zorlu Grubu şirketlerinin insanlar için sadece ürün/hizmetler geliştiren kurum ve markalar değil, deneyimler yaratan ve bu özelliği ile anılan markalar haline dönüşmesi hedefleniyor.

Çevresel ve sosyal faydayı gözeterek insan yaşamına değer katan çözümler geliştirmek

Bu mesele ile olası faydalanıcıların (çocuk, genç veya yaşlı gibi) çevresel ve sosyal yararını gözeten çözümlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece Zorlu grubu için değer taşıyan fakat yeterince odaklanılmamış potansiyel kullanıcıların problemleri ve ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi ve Akıllı Hayat 2030 hedeflerine ilerlerken yaratılan ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

Kurumsal sinerji ve iletişimi kuvvetlendirerek daha etkin bir organizasyon haline gelmek

Kurum içi iletişim ve sinerji, bir kurumun değer yaratacak ürün, hizmet ve süreçler ortaya çıkartabilmesi açısından büyük önem taşır. Zorlu Holding’in parçası olan tüm kurumların ve birimlerin de farklı yetkinlikleri bulunmaktadır. Bu mesele ile farklılıklardan doğacak sinerjiden kuvvet alarak, Zorlu Holding ve grup şirketlerinin daha etkin işleyen organizasyonlar haline gelmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 3 hafta içinde 304 adet fikir önerisi toplandı ve bu öneriler “mesele başlıklarına uygunlukları” gözetilerek bir ön elemeden geçirildi. Bununla eş zamanlı olarak, fikirleriyle sürece dahil olmasalar dahi, Parlak Bi’Fikir takımlarında yer almak isteyen çalışanların “yaratıcılık becerilerini” ölçümlemek üzere bir test uygulandı. Teste katılan 264 çalışanın 101’i başarılı olarak, “inovasyon becerilerini” ölçümlemeye yönelik ikinci teste katılmaya hak kazandı. Bu testten de başarıyla geçen çalışanlar, 24 Haziran tarihinde Zorlu Holding Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilen Takım Seçim Çalıştayı’na davet edildi ve gerçekleştirilen interaktif çalışmalar sonucunda takımlardaki yerini aldı.


Ön elemeden geçen fikirler ise 27 Haziran’da Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Zorlu Holding CFO’su Cem Köksal, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ile MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Erhan Erkut’un yer aldığı Seçici Kurul tarafından değerlendirilerek, aralarından 7 fikir tohum yatırımı almaya hak kazandı.

Takımlar da çalışmaya hazır

Bununla birlikte, fikir takımlarında yer alacak, inovasyon-yaratıcılık testlerinden başarıyla geçen ve ardından 24 Haziran tarihindeki Takım Seçim Çalıştayı’na katılanlar arasından sürece dahil olacak isimler de belirlendi. Zorlu Holding’den 1 (Burcu Gazioğlu); Korteks’den 1 (Melis Eldem Heper); Meta Nikel’den 1 (Mehmet Emre Akyol); Vestel Beyaz Eşya’dan 5 (Yunus Emre Kahvecioğlu, Emel Kılıç, Ahmet Cenk Satılmış, Esra Solak, Çağlar Ebeperi); Vestel Müşteri Hizmetleri’nden 2 (Meltem Vuruşan Bay, Özlem Ülker); Vestel Elektronik’ten 2 (Emrah Uluçay, Mert Kahyaoğlu); Vestel Ticaret’ten 8 (Banu Akgül, Gözde Albayrak, Dilan Aras, Ceren Ekinay, Mustafa Nevzat Yatır, Mine Behire Tetik, Uğurcan Çağlasın, Zühal Sivaslıoğlu) ve Zorlu PSM’den 1 (Gökçe Erbatu) kişi, seçilen fikirlerin geliştirilmesi için çalışacak.

MRT Glasses for Ambliyopi Treatment

Ömer Gökçe Kuyucu


Projenin amacı, amblyopia hastası olan bebek ve çocuklarda göz tembelliğini ortadan kaldırmak. Sağlam gözün kapatılması ve tembel gözün zorlanarak işlevini artırması olarak tanımlanan tedavide kullanılacak dijital akıllı gözlük sisteminin bebek ve çocukların kullanımında tedavinin sürecini sürekli ölçümleyebilecek ve özellikle bebeklerde henüz bilincin oluşmaması kaynaklı oluşabilecek ruhsal gelişim olumsuzlukları ortadan kaldıracak interaktif bir “smart glasses” tanımlanması. Göz tembelliği, gözde ve göz sinirinde yapısal hiçbir bozukluk olmamasına rağmen, bir gözün diğer göze oranla veya her iki gözün normal sınırlara oranla daha düşük görme kapasitesinin olmasıdır. Görme, doğumdan itibaren öğrenilen bir duyudur. Beynimiz geliştiği sürece görmemiz de gelişir ve daha ayrıntılı görmeyi öğreniriz. Eğer bu dönemde görmemizi engelleyen bir durum oluşursa, örneğin bir gözde diğerine göre daha yüksek bir numara olur ise, o tarafta görme daha bulanık öğrenilir ve o göz tembel kör kalır.

Mobil İş İnsanı Uygulaması: Üretkenlik, Proje Yönetimi ve Şirket Ağına Bağlılık

Uğur Yavaş


Geliştirilecek bir mobil uygulama sayesinde, aynı şirket ve şirket grupları ağı içerisinde çalışan iş insanları, çoğunlukla bilgisayar yardımı ile yaptıkları birçok iş fonksiyonunu cep telefonları üzerinden yapabilecektir. Şirket ve şirketler grubunun sistematik ağı, mobil uygulama üzerinde tekrar gerçekleştirecek, her kullanıcı iş insanı aynı iş ağının ve ilgili departmanın bir üyesi olacaktır. Şirket insanı profiline özgü tasarlanmış ve iş insanının kişisel beğenileri ile düzenlenen çeşitli ticari promosyonlar (servisler, indirimler, vb.) kullanıma sunulacaktır.

Ekran Paylaşımı ile Birlikte TV İzleme

Kerem Dirik


Günümüz dünyasında insanlar birbirleri ile bir araya gelmekte zorlanmakta ve iletişime geçebilmek için teknolojiyi yoğun olarak kullanmaktalar. Bu fikir, insanların kendi Vestel televizyonları üzerinden, fiziksel olarak bir araya gelmeden birlikte TV izleyebilmelerini önermektedir. Bir kişi evinde herhangi bir kaynaktan herhangi bir video izlerken, Vestel TV'nin smart uygulaması ile arkadaşlarını bu programı beraber izlemeye davet edebilecek. Arkadaşları kabul ettiği taktirde, kullanıcının izlediği video ve ses internet üzerinden diğer kullanıcılara aktarılacak. Bunu sağlamak için halihazırda kullanılmakta olan Vestel Smart Center uygulaması geliştirilebilir. Akıllı telefonları ile Vestel TV'lerini eşleştiren kullanıcılar, TV izlerken aynı zamanda birbirlerini görüp duyabilirler. Örneğin favori dizilerini izlerken birbirlerine yorum yapabilirler. Bu fikir, günümüz teknolojisi ile kolaylıkla uygulanabilir.

Storelektrik (Elektrik Üreten Stor Perde)

Fevzi Topal


Yenilenebilir eneji üretimi her geçen gün daha da önem kazanmakta. Stor perdeler günün büyük bir kısmında güneş görüyor. Eğer fiyatı kabul edilebilir bir seviyede olursa güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren stor perde hem çok talep görecektir, hem de çevreci bir ürün olarak insanlığın hizmetine sunulmuş olacaktır.

Anne-Bebek Oyun Grubu Ağı

Günseli Çizmeli


Bebeklerin 1-2 yaş arası anneye aşırı derecede bağlı oldukları bir döneme denk gelir. Bu dönemlerde annelerin tek başlarına zaman geçirmeleri zorlaşmaktadır. Bebeklerin sosyalleşmeleri hem annelere nefes alma fırsatı doğurur, hem de bebek gelişimi için önemlidir. Bu sebeple çekirdek aile sistemine geçtiğimiz şu günlerde birçok insan forumlar, facebook grupları veya tanıdıkları vasıtasıyla bir araya gelip buluşmalar düzenlemektedirler. Altın günü gibi yakın çevrede birinin evinde toplanılması şeklinde süregelen bu buluşmaları organize etmek ise oldukça zordur. Fikrimiz de tam olarak bu noktada devreye giriyor: Tinder benzeri, meslek, çocuk sayısı, çocuklarında gözlemledikleri gelişimler gibi verilerden oluşan profillerin oluşturulduğu, lokasyon bazlı oyun grubu buluşturma uygulaması planlıyoruz. Üye olup bilgilerini giren kullanıcılar, kendilerinin ve bebeklerinin bilgilerini girdikten sonra uygun olacağını düşündükleri anne-bebeklerle rahatça bir araya gelebilecekler.

Holding İçi Strateji Oyunu

Günseli Çizmeli


Tesisler inşa ettiğiniz, çalışanlarınız için eğitim düzenlediğiniz, patent aldığınız, Ar-Ge yaptığınız bir holding ortağı olduğunuzu düşünün. Holding bilincini geliştiren, takım çalışması ve iletişimi kuvvetlendiren, çalışanlar için de eğlenceli olacak bir oyun planlıyoruz. Sadece holding çalışanlarının girebileceği oyunda online süresi, mesai saatleri içinde geçirilecek zaman (çalışma saatlerini aksatmamak için) ve mesai dışında geçirilecek zaman (sosyal hayatı etkilememesi ve fırsat eşitliği için) olarak sınırlanarak maksimum verim elde edilebilir. Oyun içi mesajlaşma, forum, lider seçimleri olacak. Turnuvalar düzenlenecek, holding tarafından istenirse ödüller verilecek. Browser tabanlı olacağı için maliyet oldukça düşük olacaktır. Şirket duyuruları, ilanlar ve Google Ads üzerinden sağlanan reklamlar bulunmalı. Oyun motoru firma bilgisi ve ürünler kolayca değişebilecek şekilde tasarlanırsa, görseller ve db değiştirilerek yerli/yabancı diğer firmalara da pazarlanabilir.

Bana Güçlü Yol Arkadaşları Verin Dünyayı Yerinden Oynatayım

Haydar Sinan Yıldırım


Birçok insanın sahip olduğu güzel fikirler, yeni projeler veya kurmak istediği oluşumlar, yanına gerekli isteğe ve donanıma sahip insanları bulmakta zorlandığı için daha başlamadan sonlanıyor. Projelerini, sosyal aktivitelerini, şirket kurma girişimlerini, sosyal sorumluluk oluşumlarına gereken destek beklentilerini duyurmak isteyen insanlar ile bu oluşumlarda yer alabilecek gönüllü insanları bir araya getirecek bir platform. Böylece toplumsal girişimcilik için yeni kapılar açılabilir, projeler daha kolay hayata geçebilir, donanımlı insanlar kendilerine uygun ve faydalı projelere katılarak daha fazla faydalı olabilirler. Birbirlerine benzer yetenekli insanların bir araya gelmesi aynı zaman toplumsal sinerji alanları oluşturacak, girişimlerde daha doğru insanlar bulunacak, girişimlerin başarısı artabilecek. Doğru insanlarla başlamadığı için gelişim gösteremeyen girişimler azalacak.